kijelentés meghatározása

Írásbeli vagy szóbeli kifejezés, amely különféle kérdéseket fejez ki

A ránk vonatkozó koncepciónak különös jelentősége van a kommunikáció síkjában, mivel írott vagy kimondott kifejezés, általában rövid, és egy olyan gyakorlati egységet alkot, amely kifejezhet egy parancsot, ötletet, tanácsot, kívánságot, sőt igazság. Ennek eredményeként negatív, felkiáltó, vágyakozó, elengedhetetlen, kétséges vagy megerősítő jelentésük lehet. Természetesen minden állításnak küldetése valamire hivatkozni, és egy beszélő fog megnyilvánulni, aki összekapcsolt és rendezett szavakat fog használni mondatokban

Parancsára Pragmatika, amely a Nyelvészet amely azzal foglalkozik, hogy a kontextus hogyan befolyásolja a jelentés értelmezését, kijelentés az, hogy a minimális beszédaktus általában egy mondatból vagy egy mondatnál kisebb kifejezésből áll, amely kifejezheti egy javaslat, parancs, vágy tartalmát, más alternatívák mellett. Akkor az állítás az lesz kontextusbeli tényezők függvényében, mert ugyanazt a beszédaktust különböző kompozíciók segítségével lehet előhívni, vagyis a különböző mondatok ugyanazt a kiejtést idézhetik elő; "Kísérje testvérét az iskolába, kérem" / "El akarja kísérni a testvérét az iskolába?".

A felkiáltások, mondatok vagy bármilyen más nyelvi kifejezés kimondott felismerés, mert ezeket egy nyelvi formában fogják kifejezni egy adott nyelvi kontextusban; és ugyanaz a forma különböző értelmezéseket mutathat be, egyes esetekben ironikus értelmet adva, míg mások teljesen ellentétes jelentést fejezhetnek ki azzal, amit a szó szoros értelmében kifejez, akkor e két felhasználás szerint különböző állítások lesznek.

Az egyes állítások határát vagy végét a diszkurzív tantárgyak változása, vagy más szóval a beszélők váltakozása szabja meg.

Minden kijelentésnek, függetlenül attól, hogy megfelel-e egy rövid napi párbeszédnek, mint amilyen egy barátunkkal vagy családtagjával van, tudományos vizsgálatnak vagy regénynek, sajátos kezdete és vége lesz. Kezdetben a másik beszélgetőpartner kijelentései lesznek, a vége után megjelennek a válaszmegállapítások, ennek hiányában pedig azok a hallgatások, amelyek ahhoz kapcsolódnak, hogy a beszélgetőpartnerünk megfogalmazza az állítást.

Szó, amely problémát vagy kérdést tár fel

A kifejezés egy másik használata azokra a szavakra utal, amelyekkel egy matematikai probléma vagy bármely más kérdés ki van téve vagy felvetődik. A matematikai tesztet bonyolította az egyik gyakorlat kijelentése, amelyet igazán nehezen értettem meg.

Különbséget kell tennünk az állítás és a mondat között, mert ezek nem azonosak, bár a kifejezéseket felcserélhető gyakran használják. Az állítás a nem, a mondat pedig a fűszer, mivel minden mondat mondatot alkot, de vannak olyan mondatok, amelyek mondatok és nem mondatok.

Használatuk számtalan tudományban és tudományterületen elterjedt, például a matematikában nagyon népszerűek, amikor a megoldást igénylő problémákat kell leírni. A tételeket csak állításokban mutatjuk be.

Az egyik legnépszerűbb ebben a kérdésben Pythagorasé, akinek mondatának mondata: minden derékszögű háromszögben a hipotenusz hosszának négyzete egyenlő lesz a lábak négyzetének összegével.

Fontos azt is megemlíteni, hogy minél pontosabb a kijelentés, annál könnyebb értelmezni és megérteni, valamint megtalálni a kérdéses megoldást.

Másrészt a logika is használ állításokat vagy állításokat, ahogyan ők is nevezik, visszatérő alapon. Ebben az esetben az állítások mondatok lehetnek igazak vagy hamisak. Tőlük lehet elérni a logikai gondolkodást, a logika fő célját.

És a kijelentések arra is szolgálnak bennünket az életben, hogy leleplezzük, felvetjük bármilyen problémákat, amelyek nemcsak a tudományhoz kapcsolódnak, amint azt már láttuk.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found