faj meghatározása

Egy faj a tudomány számára azoknak a csoportoknak a célja, amelyekre egy nemzetség fel van osztva, vagyis hasonló és rokon tulajdonságokkal rendelkező entitások halmaza.

A biológia szempontjából a faj a biológiai osztályozás alapvető egysége, és mint ilyen, ez a legrelevánsabb vizsgálati objektum. Így egy faj lehet ember. Pontosabban, ahhoz, hogy két vagy több egyedet ebbe a besorolásba tartozónak lehessen tekinteni, ezeknek az organizmusoknak képeseknek kell lenniük keresztezésre és termékeny utódok létrehozására. Más teoretikusok számára a fajhoz való tartozást a DNS vagy specifikus tulajdonságok hasonlósága adja.

A fogalom bármilyen módon összetett, mivel a fajokról általában akkor beszélnek, amikor például oroszlánokra, varangyokra, ombúokra utal, amikor azonban ezek az entitások mindegyike sokkal nagyobb fajcsaládot alkot. Például a szarvas 34 fajból álló család. Bonyolultabb az a helyzet, amikor különböző fajokról van szó, például dinoszauruszokról, amelyekhez csak megkövesedett formában lehet hozzáférni.

Összességében a világon a fajok száma 1,5 és 2 millió között van, de ez hozzávetőleges érték, mivel még biológiai vizsgálatokhoz is ismeretlen fajok lehetnek.

A fajokról szólva a faj fogalma biológiai (kereszteződni képes egyedek természetes populációja), evolúciós (azonos tulajdonságokat fenntartó egyedek vonala), morfológiai (fizikai és megjelenési jellemzői szerint), filogenetikai (amelyek egyetlen származtatott vagy apomorf jellegű) vagy ökológiai (egy adott adaptív zónát elfoglaló vonal).

Az elmúlt évtizedekben a fajok tanulmányozását komolyan megváltoztatta azoknak a növény- vagy állatfajoknak a kutatása, amelyek emberi, természetes vagy egyéb cselekvés miatt kihalás veszélyének vannak kitéve. Ugyanezen okokból, és az utóbbi években is sok faj már kihaltnak számít.