az empirikus tudomány meghatározása

Különböző módon lehet megismerni. Az empirikus tudomány napjainkban az egyik legértékesebb információforrás, mivel ez egy olyan tapasztalati kutatás által támogatott tudásfajta, amely konkrét adatokat mutat. Az empirikus tudományok olyan hipotézisekből tevődnek össze, amelyeket megpróbálnak szembeállítani a tapasztalatokkal annak érdekében, hogy ellenőrizni tudják vagy elvethessék őket a kísérletek kidolgozásától.

Az empirikus tudomány egyben az a tudásmódszer is, amely nagy értéket tulajdonít a megfigyelésnek az egyetemes törvények létrehozása érdekében. Az empirikus tudomány megfigyelésekből levezetett egyik alapelve az, hogy minden hatásnak van egy korábbi oka. Ezért annak érdekében, hogy elmélyüljünk a hatás természetében, az is pozitív, ha ismerjük az okot, amely azt kiváltja.

Hipotetikus deduktív módszer

Az ilyen típusú ismeretek által alkalmazott módszer hipotetikus-deduktív. A humán tudományoktól eltérő típusú tudás, amelynek tanulmányi tárgya vizuálisan vagy mennyiségileg nem tapasztalható. Az empirikus tudományok összefüggésében a természettudományoknak nagy súlya van, amelyek elmélyítik az univerzum és a természeti környezet ismeretét.

A fizika, a kémia és a biológia olyan tudományok, amelyek ebben a kontextusban vannak megfogalmazva, és a valóság determinisztikus nézetét mutatják.

Az empirikus tudományok olyan alapelvrendszert mutatnak be, amely a jelenségek okainak és következményeinek magyarázatára szolgál. Vagyis az ilyen típusú ismeretek révén jobban meg lehet érteni a világot, és a pszichológia esetében is jobban meg lehet érteni az emberi viselkedést és mentális egészséget.

Az objektív valóság vizsgálata

Az empirikus tudomány elmélyül a megfigyelést előtérbe helyező jelenségek természetében, ezért a tapasztalatokon alapuló érzékek nagyon fontosak. Az érzékek további információkat szolgáltatnak az észhez.

A filozófia éppen ellenkezőleg, a transzcendens valóság vizsgálatának tárgya is, és értéke nem csökken az objektív adatok felhalmozásáig, de a spekulatív reflexió is nagy súlyt hordoz. Ki kell azonban emelni, hogy a filozófia az empirikus tudomány lényegére is reflektált. Hume az egyik olyan szerző, aki a leginkább elmélyült ebben a tekintetben.

Fotók: iStock - GregorBister / kasto80