az entrópia meghatározása

Az entrópia alatt olyan fizikai mennyiséget értünk, amely kiszámítja az energiát, amely egy bizonyos objektumban vagy elemben létezik, de amely nem hasznos munka vagy erőfeszítés elvégzéséhez. Az entrópia az az energia, amely nem használható fel egy termodinamikai folyamat megjelenése előtt, például egy vagy több elem reakciójából származó bizonyos mennyiségű energia forgalomba hozatala. Tehát a közös lexikonhoz közelebbi szempontból az entrópiát olyan energiaként lehetne leírni, amely a termodinamikai folyamat előtt eldobható, az az energia, amelyet nem használnak fel, és ezért nem tekintik hasznosnak egy ilyen folyamat számára.

A termodinamikában vagy a fizika ágában, amely az energiák felmelegedéséből és a különböző természeti elemek mozgásba helyezéséből fakadó folyamatokat tanulmányozza. Az entrópia a fizika ezen ágán belül egyfajta rendellenességként jelenik meg, ami rendszeresül, vagyis referenciaként vagy annak demonstrálásaként, hogy ha valamit nem irányítanak, akkor átalakulhat és rendetlenség lehet. Az entrópia ráadásul feltételezi, hogy az egyensúlyi vagy homogenitási helyzet abból a káoszból vagy rendellenességből adódik, amely egy rendszerben létezik, amely annak ellenére, hogy eltér a kezdeti állapottól, feltételezi, hogy a részek mostanra egyenlők vagy kiegyensúlyozottak.

Amikor entrópiáról beszélünk, amelyet grafikusan ábrázol az S betű, akkor olyan természetes folyamatról beszélünk, amelynek során az elemek elveszítik energiájukat, vagy új elemekké alakulnak, és olyan hulladék nyomát hagyják maguk után, amelyet nem lehet újra felhasználni. Ha figyelembe vesszük, hogy az entrópia szó a görögből származik, és az evolúció vagy az átalakulás gondolatát képviseli, akkor jobban megérthetjük annak jelentését: az entrópia nem más, mint egy olyan jelenség, amelynek révén az egyensúly megbomlásából valami homogén keletkezik és az újrafelhasználhatatlan energia felszabadulása.