az üzleti etika meghatározása

üzleti etika egy az etikán belüli ág, amely különösen és kizárólag az üzleti és vállalati világ parancsára felmerülő vagy felmerülő morális jellegű kérdésekkel foglalkozik.

Az etika ága, amely a vállalkozások kérésére felmerülő erkölcsi kérdések kezelésével foglalkozik

Mégpedig a etika egy erkölcsi normák sora, amelyek feladata a férfiak viszonyainak vagy viselkedésének szabályozása adott kontextusban vagy környezetben.

Meg kell jegyezni, hogy az etika pontosan ez a filozófia része, amely pontosan foglalkozik az emberi cselekedetek erkölcsével, és amely ezért egy elfogadott és elfogadott erkölcsi standard szerint lehetővé teszi számunkra, hogy jó vagy rossz cselekedeteket meghatározzunk.

Témák, amelyekben vállalkozik

Nagyon sok és változatos kérdés érinti az üzleti etika ágát, amelyek közül kiemelkednek a következők: az üzleti tevékenységben rejlő erkölcsi elvek, általában a környezetben uralkodó értékek, majd minden egyes esetben a fejlődés olyan normatív útmutatók közül, amelyek erkölcsi előírásokon alapulnak, amelyek segítenek irányítani és irányítani többek között a vállalat és a tagok tevékenységét, az elfogadott értékek népszerűsítését és meghonosítását.

Meg kell jegyezni, hogy az igazgatók, illetve a szervezetekben vezető vagy parancsnoki szerepet betöltő személyek viselkedése létfontosságú, mivel sok köze lesz az üzleti etika felépítéséhez.

Mert amikor az x vállalat igazgatói etikai szempontból megfelelő attitűdöket és magatartást figyelnek meg, megfertőzik és motiválják alkalmazottaikat ugyanúgy cselekedni.

Egyszerűbben fogalmazva, ha felülről gyakoroljuk a példát, az alsó rétegek elnyelik ezt az ideált, és ugyanabba az irányba reagálnak, és a szöges ellentéte akkor következik be, ha az ember megfoghatatlan módon cselekszik, az alkalmazottak vagy beosztottak nem hajlamosak azonosítani vagy azonosulni a vállalattal, sem céljaival.

Tehát, amikor bármely vállalatnál érvényesül az etikai értékek tiszteletben tartása, szinte egyenlőség nélküli feltétel, hogy senki sem fog eljárni korrupció érdekében, addig azokban a szervezetekben, amelyekben csak a gazdasági előnyök uralkodnak, ott hajlamos lesz megfeledkezni az erkölcsi elvek tiszteletben tartásáról.

Most, amikor a gazdasági kérdés az uralkodó, egy további probléma adódik, amely az, hogy a személyzet egyfajta ellentmondást szenved a követett erkölcsi elv és a vezetés által küldött gazdasági célok elérésére irányuló nyomás között.

Ha tartós, szilárd és megbízható társaságra vágyik, elengedhetetlen, hogy időt és teret fordítson az erkölcsi értékek művelésére.

Nem minden profit, tiszteletben kell tartani az erkölcsi értékeket

Nem minden a számlázás és a számlázás, ahogy történik, anélkül, hogy egy pillanatra megállna, hogy átgondolja az alkalmazottak vagy a fogyasztók igényeit és céljait, amelyek túlmutatnak a kielégítésükön egy forgalmazott termékkel vagy szolgáltatással.

A vállalat sikerének kulcsa nem csak az eladásban rejlik, hanem az etikai értékekre is figyelnie kell, hogy sikere teljes legyen.

Az a vállalat, amely olyan kereskedelmi politikát folytat, amelyben az etikai értékek teljesülnek, minden más sikerre törekszik, míg amikor ezen értékek tiszteletben tartásáról beszélünk, magában foglalja az összes társadalmi szereplőt, aki beavatkozik a kereskedelmi játékba.

Amikor a vállalat minden tagja megértette, hogy a tevékenységet az etika tiszteletben tartásával kell tiszteletben tartani, nem kell sok időbe telnie, amíg spontán megjelenik az egység és a társaság által javasolt értékekkel való azonosulás érzése.

Amikor semmi sem számít többet, mint az üzleti célok teljesítése, akkor elkerülhetetlenül belső konfliktusok jelennek meg, többek között az azonosulás hiánya, ami természetesen közvetlenül befolyásolja a szervezet növekedését és sikerét.

Az erkölcsi értékeket tisztelő vállalat szuper pozitív képet kap

Másrészt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy annak tudata, hogy a vállalat tiszteletben tartja és betartja az etikát, hatással lesz arra a megfontolásra, hogy a társadalom belőle formálódik, és ebben az értelemben rendkívül pozitív.

Az olyan értékek szerint végzett munka, mint az igazság, az átláthatóság és a koherencia, mindig előny lesz a rivális vállalatokkal szemben, a külső és a belső hitelességről, valamint a fogyasztók és alkalmazottak ebből fakadó hűségéről alkot képet.

Eközben az ápolt, javasolt és terjesztett etikai értékeket idővel tiszteletben kell tartani és fenntartani, felesleges ezt egy ideig biztosítani, majd a nyereség megszerzését prioritásként kezelni, a zűrzavar generálása mellett nem sokáig tart azokra a problémákra, amelyeket korábban jeleztünk.