a visszacsatolás meghatározása

Szemantikai szempontból a visszacsatolás összetett kifejezés. A retro előtag az időben visszafelé mutat, és az ételeket a táplálás vagy a tájékoztatás szempontjából használják, nem pedig a táplálkozással kapcsolatban.

A kommunikáció trendje

A visszacsatolás a kommunikáció jelensége. Meghatározható, hogy ez az információ visszatérjen a hatékony kommunikációba. Minden kommunikációs folyamatban két fő elem van: egy küldő és egy vevő. Visszajelzés történik a kettő között, amikor a vevő válaszol a feladóra.

Az itt elemzett fogalmat nagyon sokféle összefüggésben alkalmazzák: az üzleti világban, a társadalomtudományokban, magában a kommunikációban vagy a pszichológiában. Az anglicizmus visszajelzései a mindennapi nyelv szinonimájaként szolgálnak.

Belső és külső visszacsatolási forgatókönyvek

Visszajelzésről vagy belső visszajelzésről beszélhetünk, amely önmagunkban fordul elő valamivel kapcsolatos érzéseink révén. Tegyük fel, hogy bizonyos helyzetekben idegesek vagyunk (ebben az esetben olyan érzelmek támadtak bennünket, amelyek hatással vannak ránk, és amelyekből következtetéseket vonhatunk le). Van külső visszajelzés is, amely a minket körülvevő kontextusból érkezik hozzánk. Hasonlóképpen meg lehet különböztetni a negatív és a pozitív visszacsatolást.

Az első nem nyújt számunkra releváns információt (például ha valaki azt mondja nekünk, hogy valami, amit tettünk, helytelen, de nem mond erről mást). Pozitívumként említem, hogy a vevő értékes információkat szolgáltat a feladónak (például azért, hogy valamilyen szempontból fejlődhessen). Természetesen a pozitív visszajelzések értékesebbek, mivel lehet következtetéseket levonni belőle és megváltoztatni a stratégiát vagy szokást.

A visszajelzések hasznosak lehetnek a kommunikáció gazdagítására, legyen szó személyről, entitásról vagy olyan rendszerről, ahol kölcsönhatás van. Ugyanakkor megerősítésként szolgál, ha konstruktív módon mutatják be.

Visszajelzés az üzleti dinamikáról

A visszajelzés ötlete a vállalat kontextusában magában hordozza a változás iránti vágyat, vagyis célja van egy viselkedés, szolgáltatás vagy szervezeti minta javítása. A visszajelzés nem tévesztendő össze a kritikával, mivel általában a kritikának (főleg, ha romboló) nincs stratégiai funkciója

A visszajelzés hasznos eszköznek számít a vállalat működésében. Ehhez fontos, hogy ez egy állandó folyamat legyen, és ne valami szórványos (néhány eredmény évenkénti megbeszélése az eredmények elemzéséhez nem elégséges és nem túl operatív). Visszajelzési rendszert kell bevezetni, vagyis szigorú módszertant kell használni, amely lehetővé teszi az információk elemzését (az ügyfél véleményének ismerete elengedhetetlen a minőség fenntartásához és a gyors döntések meghozatalához). A visszajelzést nem szabad összekeverni az állandó vitával, mivel az objektív folyamatok értékeléséről szól, és a véleményeknek empirikus alapja van.