az infrastruktúra meghatározása

Az infrastruktúra olyan elemek vagy szolgáltatások összessége, amelyeket szükségesnek tartanak a szervezet működéséhez vagy egy tevékenység hatékony végrehajtásához.

Marxizmus: ez az az anyagi alap, amelyre a társadalom épül, és a termelés erői és kapcsolatai játszanak

Másrészről, Az infrastruktúra a társadalom anyagi alapja, amely meghatározza társadalmi struktúráját, fejlődését és társadalmi változását, beleértve ezen a szinten a benne rejlő termelő erőket és a termelési viszonyokat..

Azt kell tehát mondanunk, hogy ez a marxizmus egyik alapvető koncepciója, az az áramlat, amelyet Karl Marx német filozófus javasolt. Marx számára az infrastruktúra az az anyagi bázis, amelyre a társadalom épül, és amely magában foglalja, mint mondtuk, a termelés erőit és kapcsolatait. Ebből a társadalmi struktúra fennmarad, és fölötte van az úgynevezett felépítmény, ahol a kultúra és a társadalom ideológiája fejlődik.

A marxista elmélet az infrastruktúrának nagy értéket ad, mivel azt egy olyan alkotóelemnek és lényeges elemnek tekinti, amely fenntartja mind a fejlődést, mind a társadalmi változásokat. Marx azt is javasolja, hogy az infrastruktúrában bevezetett bármilyen változás összefüggést mutasson a felépítményben. Marx szerint az ideológiák és a kulturális mozgalmak semmilyen szempontból nem függetlenek, inkább együtt járnak a jelenlegi infrastruktúrával, amellyel ezen a szinten minden változás elkerülhetetlenül módosítja a felépítményt.

Az úgynevezett felépítmény az infrastruktúrától függ, amely a társadalmi élet elemeinek összessége, beleértve: vallást, tudományt, erkölcsöt, művészetet, jogot, filozófiát, valamint politikai és jogi intézményeket.

Az adott társadalom által bemutatott infrastruktúra alapvető szerepet játszik fejlődésében és társadalmi változásában, mert amikor az infrastruktúra megváltozik, ez elkerülhetetlenül megváltoztatja a társadalom egészét, az erőviszonyokat, az intézményeket és nyilvánvalóan a felépítmény elemeit is.

Az infrastruktúra azért is fontos, mert mint említettük, a termelési eszközökből áll, mind a természeti erőforrásokból, mind a technikai eszközökből és a munkaerőből, amelyek együttesen alkotják a termelő erőket.

Különböző épületek tervezésével és kivitelezésével foglalkozó építési ág

Míg, Az infrastruktúra kifejezés másik célja az építménynek a talajszint alatti részének kijelölése.

A szóban szereplő hivatkozások egyike beszél általában hosszú élettartamú mérnöki struktúrák és létesítmények, amelyek alapját képezik a termelési, személyes, politikai és társadalmi célok fejlesztéséhez szükségesnek tartott szolgáltatások nyújtása.

A városi infrastruktúra Ez az emberi tevékenység által végzett munka, amelyet az építészet, a várostervezők és az építőmérnökök szakemberei irányítottak, és amely támogatást nyújt más tevékenységek fejlesztéséhez, működése nagyon szükséges a kérdéses város szervezéséhez. .

Így megtalálhatjuk az infrastruktúra különféle ágait a város városi infrastruktúráján belül. A közlekedés felelős a város szárazföldi, tengeri és légi közlekedési hálózatainak és útvonalainak lefektetéséért és optimalizálásáért, ilyenek például az útvonalak, utak, repülőterek, csatornák, kikötők, a leggyakoribbak.

Az energetikai infrastruktúra a maga részéről azt a célt szolgálja, hogy hővel, üzemanyaggal és villamos energiával látja el a közösség otthonait, vállalkozásait és iparait.

A hidraulikus infrastruktúra összeköti az ivóvíz-hálózatokat az emberi fogyasztáshoz, a szennyvíz-rendszereket és a víz-újrahasznosító hálózatokat.

Az infrastruktúra, amely az utóbbi években az új technológiák mesés növekedésének eredményeként középpontba került, a telekommunikáció, amely magában foglalja nemcsak a vezetékes telefonálást, amely már régóta kísért minket, hanem a mobiltelefont, az internetet és a televíziót.

Az infrastruktúra ebben az értelemben minden olyan építési feladat, amely magában foglalja az emberek teljesítményét, többek között házakban, lakóházakban, kórházakban, középületekben, oktatási intézményekben, kereskedelmi épületekben és közparkokban.