a rétegződés meghatározása

A rétegződés kifejezés a rétegek vagy szintek fogalmára utal az élet különböző rendjei és körülményei szerint. Általánosságban a rétegződés szó mind a természettudományokban (amikor a Föld vagy a légkör rétegződéséről beszélünk), mind a társadalomtudományokban (például társadalmi rétegződésre utalva) használható.

A rétegződés mindig különböző szintek vagy rétegek létezését feltételezi, amelyeket bizonyos elemek jellemeznek, és amelyek azután azok alapján megkülönböztethetők a többi szinttől. Ebben az értelemben a rétegződés fogalma emberi alkotás, ha figyelembe vesszük, hogy fő célja különböző elemek, körülmények vagy jelenségek osztályozása és kategorizálása. A rétegek létrehozásával az ember meg tudja különböztetni az egyes körülményekhez tartozó különböző szinteket, és így jobban megérteni azokat. Bár az egyik szint vagy réteg és a másik közötti különbségek létezhetnek anélkül, hogy az ember kategorizálná őket, csak ő alakítja át racionális és többé-kevésbé logikus skálán.

A leggyakoribb helyzetek, amelyekben a rétegződés kifejezést használják, egyaránt utalhatnak a természeti jelenségekre, valamint a társadalmi vagy emberi jelenségekre. Megtalálható például a matematika területén, amikor statisztikáról beszélünk, vagy a geológia területén, amikor a Föld különböző rétegeiről van szó. Az anyag rétegződése, mint például a víz, egy másik gyakori felhasználás, amelyet ez a kifejezés a természettudományokra kap.

A társadalom- és a humán tudományok esetében ennek a kifejezésnek az egyik leggyakoribb használata a társadalmi rétegződésre való hivatkozáskor az, amely elmondja a különböző társadalmi csoportok rétegekbe vagy szintekbe sorolását hatalmuk szerint. , tudásuk vagy kulturális szintjük.