Ohm törvénye - meghatározás, fogalom és mi ez

Ohm törvénye alapvető elem az elektromossággal kapcsolatos bizonyos jelenségek magyarázatában. Pontosabban, ez a törvény három fogalom kapcsolatát vizsgálja: áramerősség, potenciálkülönbség és elektromos ellenállás. A legegyszerűbb megfogalmazásában ez a törvény kimondja, hogy az elektromos vezetőn keringő intenzitás (az úgynevezett I) egyenesen arányos a potenciálkülönbséggel (V), és ezzel párhuzamosan fordítottan arányos az ellenállással (R).

Ohm törvénye magyarázza az elektromos áram jelenségét

Az elektromos áram magában foglalja az elektronok egyik pontból a másikba vezetését egy vezetéken, például egy rézhuzalon keresztül. Így az áram intenzitása arra az elektronmennyiségre vonatkozik, amely egy bizonyos idő alatt áthalad egy vezetőn, és annak mértékegysége amper.

A potenciális különbség, amelyet közismert néven feszültségnek vagy elektromos feszültségnek neveznek, az az erő, amely lehetővé teszi az elektronok számára, hogy egy vezetőn keresztül mozogjanak, és mértékegysége a volt.

Végül az ellenállás az a nagyobb vagy kisebb ellenállás, amelyet egy bizonyos vezető az elektromos áram áthaladásával szemben mutat (például egy rézhuzal jó áramvezető, és ezért kevés ellenállást kínál).

E három fogalom közötti kapcsolat következtében matematikai megfogalmazása a következő: I = V / R

Ez az egyszerű képlet elmagyarázza, hogyan függenek össze a feszültség, az áram és az ellenállás (az intenzitást amperben, az ellenállást ohmban és a feszültséget voltban mérik, és a három adatból kettő ismeretében elérhető a hiányzó adat).

Ohm törvényének felfedezése a XIX. Század elején történt, amikor az elektromos áram keletkezése már Alexander Volta vizsgálata révén ismert volt. Georg Simon Ohm (1789-1854) német tudós elmélyíteni akarta a Volta által felfedezett új folyadék fejlődését, és fémes testek segítségével kísérletezni kezdett az elektromosság tulajdonságain, míg végül felfedezte a nevét viselő törvényt.

Ohm törvényét véglegesen tökéletesítette Maxwell elektromágneses elmélete

Bár Ohm törvénye kulcsfontosságú hozzájárulás volt a villamos energia működésének leírásához, meg kell jegyezni, hogy ez a törvény nem mindig teljesül, mivel Georg Simon Ohm nem tekintett más törvényeknek, amelyek beavatkoznak a villamos energiába, Kirchhoff törvényeinek. Az elektromos jelenségek halmazát csak James Clerk Maxwell tudós egyesítette az elektromossággal és a mágnessel az úgynevezett Maxwell-törvényekben.

Fotó: Fotolia - kingdesigner