a tanúsítás meghatározása

A tanúsítás az a garancia, amelyet valamire átadnak vagy meghosszabbítanak, és amelynek feladata megerősíteni valaminek a hitelességét vagy bizonyosságát, hogy ne legyenek kétségek a valóságával kapcsolatban, vagy hogy valami hitelességgel foglalkozik.

Az illetékes hatóság vagy rendkívül hiteles szervezet által kiállított dokumentum, amely megerősíti valaminek a hitelességét vagy bizonyosságát

Általánosságban a tanúsítást referencia entitás adja ki egy ügyben, amely felelős bizonyos feltételek betartásának biztosításáért, sőt tanulmányozza azokat, és ha pozitívan megerősíti őket, akkor az a mondat, amely ezt a tanúsítványt adja neki.

Meg kell jegyezni, hogy az entitásnak függetlennek és autonómiának kell maradnia a tanulmányokat folytató személlyel vagy szervezettel szemben, ha mindkettőnek közös érdeke van, akkor az általa kiadott igazolások nyilvánvalóan érvényüket vesztik.

Pontosan az a garancia, hogy nincs kapcsolat a fél között, amely ezt a tanúsítást készíti, nem igazán objektív.

A tanúsítás a tanúsítvánnyal kapcsolatos szó, amelyet arra használnak, hogy kijelölje azt a cselekményt, amellyel egy személy, intézmény, szervezet bizonyítékot kap valamilyen tevékenységéről vagy eredményéről, amelyet végzett.

Ezt a dokumentumot kiállíthatják azok előtt, akik leveleznek, és elegendő garancia és bizonyíték lesz arra, hogy ezt vagy azt a tevékenységet megfelelően hajtották végre.

A tanúsítás lehet hatékony vagy szimbolikus: hatékonynak tekintett bizonyítványok azok, amelyek szükségesek annak bizonyításához, hogy valami megvalósult (például középfokú végzettség); mások szimbolikusak, és nincs más valódi értékük, mint hagyni egy kis szimbólumot arról, hogy valami történt (például tanúsítvánnyal nem rendelkező tanfolyam elvégzése után kapott bizonyítvány).

Számos olyan eset vagy helyzet van, ahol megtalálhatjuk a tanúsítás szót.

Mindig olyan helyzetekről fogunk beszélni, amelyekben valamit ellenőrizni kell, és amikor megtörténik, akkor tanúsítványt adnak ki annak érdekében, hogy az ilyen tény jóváhagyása rendeződjön.

Szükséges dokumentum üzleti tevékenységhez, a termék minőségének garantálásához vagy valaki személyazonosságának felismeréséhez

Ez a tanúsítás többféle formátumban is bemutatható: míg legtöbbször oklevelekről és bizonyítványokról beszélünk, máskor a tanúsítás mindennél több olyan rövidítés megadását jelenti, amely a vállalat vagy szervezet neve mellett rendezhető (ahogy történik az ISO tanúsítással, amely annak ellenőrzésére szolgál, hogy a vállalat megfelel-e az összes szabályozási és ellenőrzési szabványnak).

A tanúsítás gyakran fontos, ha figyelembe vesszük, hogy csak ebből lehet valamit elérni.

Ebben az értelemben, ha valaki nem rendelkezik olyan bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy a középfokú oktatás összes tantárgyát letette, akkor nem mutatkozhat úgy, hogy olyan állást szerezzen, amely ezt igényli, mivel nincs semmi birtokában annak igazolására.

Gondoljunk csak egy olyan vállalatra, amely egy bizonyos terméket állít elő, amelyet exportálni akar, de ennek érdekében először át kell mennie egy olyan nemzetközi szövetség ellenőrzésein, amely vezető szerepet tölt be és meghatározó szerepet tölt be e termékek minőségi tanúsításában.

Ha a vállalat exportálni akarja termelését, akkor át kell esnie a számára javasolt ellenőrzéseken vagy auditokon annak érdekében, hogy olyan elismerést érjen el, amely megerősíti minőségét és megbízhatóságát a külső vásárlók számára.

Ugyanígy az a vállalat, amely Argentína esetében nem rendelkezik ISO vagy IRAM tanúsítvánnyal, szintén nem tudja majd ellátni tevékenységét, mivel nem tekinthető megbízható vállalatnak.

El lehet mondani, hogy a tanúsítás az ember által létrehozott mesterségesség, de manapság a társadalmak elmozdulnak bizonyos irányelvek teljesítésétől, és ebben az értelemben mindig fontos, hogy a szükséges és megkövetelt dolgok biztosak legyenek abban, hogy a dolgok működnek.

Másrészt az emberek rendelkeznek olyan dokumentációval, amely lehetővé teszi számunkra, hogy igazoljuk és igazoljuk származásunkat és személyazonosságunkat annak, aki bármilyen eljárásban levelezi vagy kéri.

A születési anyakönyvi kivonat vagy születési anyakönyvi kivonat az emberek nemzeti nyilvántartásának hatósága által kiállított igazolás, amely megbízható nyilvántartást ad az egyén születéséről, igazolva az újszülött dátumát, helyét, pontos idejét és nemét. a szülők vezetékneve és teljes neve, valamint a beavatkozó orvos személye, többek között a fontosabb adatok között.

Ez az első olyan dokumentum, amely az egyén életében van, és igazolja mind személyazonosságát, mind származását, majd más, a személyazonosság igazolásakor is fontos dokumentumok kerülnek feldolgozásra, ilyen a nemzeti okmányazonosító, személyi igazolvány, útlevél.