az erkölcs meghatározása

Az erkölcs a megállapított és elfogadott erkölcs előírásaival összhangban és annak összhangban viselkedik..

Magatartás a társadalomban kialakult maximákkal összhangban, a helyességgel és a nemességgel összhangban

Általában a nemes és helyes cselekvés gondolatával társul.

Közben azért erkölcsi ismert hiedelmek, szokások, értékek és normák összessége, amelyet az egyén vagy egy társadalmi csoport feltételez, és amely valamilyen módon egyfajta útmutatóként működik.

Vagyis az erkölcs segít megtudni, hogy mely cselekedetek helyesek vagy jóak, és melyek nem, rosszak és helytelenek.

Mindig és szinte minden embernek van elképzelése vagy elképzelése arról, hogy mi a jó vagy a rossz, és éppen ezen az értékelésen alapszik az erkölcs.

Az erkölcsről nincs általános értékelés vagy megfontolás, éppen ellenkezőleg, többféle módon lehet megérteni és megnézni.

Vallási és emberi iránymutatások, amelyek fenntartják az erkölcsöt

A vallásnak megvan a saját elképzelése, van egy emberi értékelés is, amely referenciaként szolgál az egyének viselkedésének értékelésére, miközben mindezek valahogy megállapodnak abban a pontban, hogy jelezzék, mi a helyes vagy mi a helytelen.

És ezek a felmerülő irányelvek vagy feltételek alkotják az erkölcsöt.

Bármely viselkedésnek, amelyet az emberek kialakítanak, morális összetevője van, vagyis mások és mi magunk is megítélhetjük, hogy helyes-e vagy sem, jó vagy rossz, többek között.

Akkor tekintik az erkölcsnek megfelelőnek, ha jó.

Vannak olyan magatartások és cselekedetek, amelyeket eleve erkölcstelennek tartanak, és például negatívan értékelik őket, ilyen például a mások elleni erőszak gyakorlása, a tisztelet hiánya, a másokkal való szolidaritás, többek között. És természetesen vannak olyan viselkedések is, amelyek a pozitív és erkölcsileg értékeltekhez kapcsolódnak, például: szolidaritás, szeretet, szeretet, mások feláldozása.

Bár nemcsak az erkölcs redukálódik erre, de vannak, akik inkább megértik, mint azt a legmagasabbakról és nemesebbekről szerzett ismeretek és hogy az egyén akkor mindig tiszteletben tartja cselekedete során.

Amit morálisnak vagy erkölcsös hiedelemnek tekintenek, azt egy bizonyos kultúra, vagy adott esetben egy társadalmi csoport általánosítja és kodifikálja, ezért éppen ez fogja szabályozni a csoport tagjainak viselkedését.

Továbbá általában társítsa az erkölcsöt a vallási és etikai elvekkel hogy egy társadalom vállalja, hogy mindig tiszteletben tartja, és ezért ha megsértik őket, előfizetőik szigorúan megbüntetik őket.

Erkölcs a vallásban

Például a katolicizmus esetében az Isten által népének javasolt tíz parancsolat ebben a vallásban erkölcsi útmutatóként működik. A híveknek tehát tisztelniük kell őket, és összhangban kell élniük, és ha nem így tesznek, büntetést kapnak érte.

Ebből a szempontból a vallás nagyon kemény, ha nem tartják tiszteletben ezeket az előírásokat, a hívő nem lehet része a közösségnek, mert elárulja.

Az erkölcsi normák halmazát úgy nevezik meg objektív erkölcs, mivel társadalmi tényként léteznek attól függetlenül, hogy az alany úgy dönt, hogy betartja-e azokat, vagy sem, míg a szubjektív erkölcs Olyan cselekményekből áll, amelyek révén az egyén tiszteletben tartja vagy megsérti az erkölcsi normát.

Ha figyelembe vesszük, hogy az egyének cselekedetei mindig a jó elérésére irányulnak, akkor elkerülhetetlenül megjelenik az erkölcsi felelősség gondolata, mert nincs olyan mentális betegség vagy pszichológiai egyensúlyhiány, amely megakadályozná ebben, például: és ez megakadályozza Önt abban, hogy egy jobb jövő kialakításán gondolkodjon, és ez természetesen elfogadható lesz az erkölcsi értékek felhasználásával.

Az erkölcs szó másik visszatérő használata pedig a cselekedetek minőségére való utalás, ami jóvá és erkölcsileg elfogadhatóvá teszi őket.

Hihetetlen, hogy a 21. században továbbra is vitatkoznak az erotika erkölcséről.

Azt kell mondanunk, hogy kettős mércével rendelkező emberekkel is találkozni szokott, ez azt jelenti, hogy a lét és a cselekvés módját javasolják, és cselekvésükben teljesen ellenkezőleg és negatívan cselekednek. Például az, aki hív szolidaritást másokkal és a gyakorlatban önző.