a befogadás meghatározása

Tartalmazzon és tartalmazzon valamit vagy valakit. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a befogadás kifejezés, el kell kezdenünk meghatározni a befogadás cselekvését. Feltételezi, hogy valamit vagy valakit egy másik dologban, térben vagy adott körülményben tartalmaz vagy befogad. Ekkor felvenni azt jelenti, hogy hozzá kell adni valamit a már létező valami máshoz. Tehát a befogadás kifejezés valamire vagy valakire való felvételre és tartalmára utal.

Általában ezt a fogalmat olyan helyzetek vagy társadalmi körülmények vonatkozásában használják, amelyekben bizonyos társadalmi juttatásokat beillesztenek vagy kizárnak bizonyos társadalmi csoportokból.

Társadalmi befogadás: a társadalom bizonyos szektorainak elhagyása az ellátások nélkül

A társadalmi szempontból értett befogadás összefügg azzal a munkával, amelyet a különböző emberek nap mint nap végeznek annak biztosítására, hogy a társadalom nagy rétege ne maradjon ki belőle, majd az erőszak, a bűnözés és a rendkívül rossz körülmények spiráljába kerüljön. az élet. A társadalmi befogadás a társadalom minden tagjának integrálását jelenti a közösség életébe, tekintet nélkül származásukra, tevékenységükre, társadalmi-gazdasági helyzetükre vagy gondolkodásmódjukra. Normális esetben a társadalmi befogadás a legszerényebb ágazatokhoz kapcsolódik, de köze lehet diszkriminált és elhanyagolt kisebbségekhez is, például az őslakos közösségek vagy kisebbségi etnikai csoportok, például a cigányok esetében.

Tehát az inklúzión belül csoportosítanunk kell az attitűdöket, politikákat és trendeket, amelyek integrálni kívánják a különböző szektorokból származó embereket abba a társadalomba, amelyhez tartoznak, javasolva, hogy hozzájáruljanak tehetségük hozzájárulásával, és ugyanakkor visszajelzést kapjanak a társadalomtól. A befogadásnak minden szintről meg kell történnie: többek között politikai, gazdasági, oktatási, társadalmi szempontból.

Támogatások, ösztöndíjak, a kirekesztés elleni küzdelem egyik leghatékonyabb alternatívája

A társadalmi befogadás jelenségének kivitelezésére alkalmazott módszerek nagyon változatosak lehetnek, bár általában ahhoz kapcsolódnak, hogy ezeknek a védtelen és megkülönböztetett ágazatoknak minden szükséges eszközt biztosítsanak a méltó és stabil életmód kialakításához. Ebben az értelemben a társadalmi befogadás jelentheti a munka, az egészség, a tisztességes és biztonságos lakhatás, az oktatás, a biztonság és sok más olyan dolog biztosítását, amelyek hozzájárulnak az egész társadalom szerves és rendezett fejlődéséhez. A társadalmi befogadás az elmúlt évek jellegzetes jelensége, amelyben a globális és regionális gazdasági válságok miatt az emberi népesség jelentős részei tehetetlenné és elhagyottá váltak.

A támogatási programok ebben a tekintetben az egyik legfontosabb politika voltak. Azokra a havi pénzkiosztásokra, amelyekre a legnagyobb szükségük van, ez az egyik módszer, amellyel a nemzeti és tartományi államok a kirekesztés ellen kívánnak küzdeni, és ezért elősegítik a társadalom legszélsőségesebb és legkiszolgáltatottabb társadalmi szektorainak befogadását.

Most azt kell mondanunk, hogy az ágazat megfelelő fejlődése érdekében, és ne veszítse el a verseny lehetőségeit a közösség más felsőbb tagjaival, ezt a politikát sok mással kell kísérnie, amelyek célja a tanulmányok, a képzés, a munka előmozdítása, mert ha nem, az állam puszta doboz, és az egyének, akik ebben a helyzetben jól érzik magukat, nem javasolnak olyan személyes és szakmai növekedést, amely az életük minden szintjén kiemelkedővé teszi őket.

Ezért a támogatások másik alternatívája, vagy egy kiváló lehetőség arra, hogy elkísérje őket, amíg az ember el nem éri az autonómiát minden értelemben, az oktatás előmozdítása, az egyenlőség az oktatási kínálatban

Tudjuk, hogy a jövő kulcsa abban az ismeretszintben rejlik, amellyel valaki rendelkezik, ezért fontos, hogy minden társadalmi csoport megfelelő oktatásban részesüljön, amely lehetővé teszi számukra a hiper versenypiacon való fejlődést. Az, hogy mindannyiunknak ugyanolyan lehetőségeink vannak arra, hogy képezzük magunkat, és ugyanolyan feltételek mellett tegyük ezt meg, döntő tényező a társadalmi integrációban, amelyről beszélünk.

Tehát a támogatásokat olyan hallgatói ösztöndíjak követésével kell követni, amelyek javítják az oktatási méltányosságot a tanulmányok különböző szintjein.