ismeretelmélet meghatározása

Az ismeretelmélet az a tudomány, amely tanulmányozza az emberi ismereteket és azt, ahogyan az egyén cselekszik gondolati struktúráinak fejlesztése érdekében. Az ismeretelméleti munka kiterjedt, és kapcsolódik azokhoz az igazolásokhoz is, amelyeket az emberek meg tudnak találni hitük és tudástípusaik alapján, nemcsak módszertanukat, hanem okaikat, célkitűzéseiket és belső elemeiket is tanulmányozzák. Az ismeretelméletet a filozófia egyik ágának tartják.

A kifejezésismeretelmélet„a görögből származik, jelentése:„ episztéma ”tudás és„ logosz ”tudomány vagy tanulmány. Ily módon etimológiai neve megállapítja, hogy az ismeretelméleti tudomány a tudás elemzésével foglalkozik, különös tekintettel a tudományos ismeretekre, annak, amelynek meghatározott tanulmányi tárgya van, mérhető módszerekkel és erőforrásokkal, az elemzés és a hipotézisek létrehozásának struktúráival.

Az emberi érdeklődés a tudás iránt már létezik, mivel használhatja az értelmet, és mindenféle technológiai, kulturális, politikai, társadalmi, gazdasági előrelépést generálhat. Itt épült fel az érdeklődés annak megértése iránt, hogy az ember hogyan ismeri meg, mi veszi körül, függetlenül attól, hogy ez a természet terméke vagy saját alkotásának terméke. Az ismeretelmélet szempontjából elengedhetetlenek az olyan kérdések, mint a tudás jellege, megszerzése, szükséglete és állandó fejlődése az emberiség történetében. Az ókori görögök számára az ismeretek keresése a boldogság keresését és az emberi lény teljes megelégedését jelentette.

Ebben az értelemben az ismeretelmélet a kezdetektől fogva olyan elemekkel működött, mint a tudás, de az igazság, a hit és az igazolás fogalmaival is, mivel mindegyikük szorosan kapcsolódik a tudás létrehozásához.