Segédtudományok - meghatározás, fogalom és mi ez

A tudományos diszciplínáknak egyéb kiegészítő tudományos ismeretekre lehet szükségük. Ezeket az egyéb ismereteket segédtudományként ismerik. Feladata egy adott tudomány támogatása és kiegészítése, vagyis instrumentális dimenzió biztosítása.

A segédtudományok szerepe a tudás egészében

Általánosságban minden tudomány más segédtudományokra támaszkodik. Ez történik a biológia különféle ágaival, olyan tudományokkal, amelyek olyan segédfegyelmeket alkalmaznak, mint a statisztika, az informatika vagy a taxonómia.

A fizika területén egyes tudományoknak segédkarakterük is van. Ez történik a matematikával, a biológiával vagy a statisztikával.

A törvénynek tudományos jellege van, és kidolgozása során kiegészítő jogi diszciplínákhoz kell folyamodni, például a bűnügyi antropológiához vagy a jogi orvosláshoz.

A csillagászathoz két segédtudományra van szükség, a fizikára és a matematikára. Ugyanakkor a fizika más ismereteket is felhasznál, például kémia vagy biológia.

Ha a tudományokra összességében gondolunk, vannak olyan tudományos diszciplínák, amelyeket állapotuk mint segédeszköz jellemez, például logika, matematika vagy számítástechnika. Ez a három tudományág segédtudomány (formális tudománynak is tekinthető) abban az értelemben, hogy posztulátumaik bármely tudományos területre alkalmazhatók.

A történelem segédtudományai

A történelem mint tudomány célja a múlttal kapcsolatos szempontok ismerete. E cél elérése érdekében a történészeknek nagyon sokféle segédtudományhoz kell folyamodniuk. Ha egy történész meg akarja ismerni azt a kontextust, amelyben Amerika felfedezése történt, meg kell ismernie a kartográfiát, a térképeket és navigációs térképeket tanulmányozó tudományt.

A Római Birodalom kutatásakor a történésznek szem előtt kell tartania a római jogot. Ezek a példák lehetővé teszik, hogy emlékezzünk arra, hogy a történelem általános tudomány, és hogy speciális és speciálisabb tudományos eszközökre van szükség.

A történelem a segédtudományok széles skálájával rendelkezik, mint például a heraldika, a genealógia, a numizmatika, a levéltári tudomány vagy a papirológia.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a történelem egyik szakaszának ismerete csak interdiszciplináris perspektívával érhető el. Más szóval, több tudományterületnek közelítenie kell a különböző hozzájárulásokhoz, hogy magyarázatot lehessen adni a múltban történtekre.

A történelem segédtudományai kettős értelemben értelmezhetők: a történész szolgálatában álló tanulmányi területekként, ezzel párhuzamosan pedig autonóm tudományként, amely hipotetikus hasznától, mint történelmi eszköztől függetlenül tanulmányozható.

Fotók: iStock - MilosStankovic / 7activestudio