a szociális antropológia meghatározása

A szociális antropológia az emberi tudás alapvető tudományága. Ez a tudomány a XIX. Századtól kezdve konkrétabban fejlődött. Ebben az első szakaszban a szociálantropológia sajátos vizsgálati tárgya a preindusztriális társadalom volt. A társadalmi evolúcióval azonban ez a tudomány is kiterjesztette tanulmányi területét.

A szociális antropológia területén dolgozó szakemberek szakértők egy nép kulturális ismereteinek elmélyítésében

Például egy szociálantropológus tanulmánya olyan konkrét kérdésekkel foglalkozhat, mint például egy nép hite (vagyis vallási eszmék), az akkor domináns művészeti áramlatok, mi az ismeretek domináns elmélete, a társas kapcsolat formái, az értékek Valamint a népek társadalmi etikáját, társadalmi konvencióit és hagyományait meghatározott dátumokon strukturáló hiedelmek. Ezért a többi emberi tudományághoz hasonlóan a szociális antropológia is olyan kincs, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy jobban megismerje önmagát a társadalom részeként, amelyhez tartozik.

Ezenkívül a szociálantropológia megmutatja a világban meglévő kulturális gazdagságot a különböző népek szokásaiban meglévő különbségekből is. Más szavakkal, a kultúra, mint a szellem tápláléka, az evolúció lényeges jója, mivel sokféle jó. A szociálantropológusok egyik kutatási módszere a közvetlen megfigyelés, amely kulcsfontosságú az objektív adatok összegyűjtéséhez.

Egy másik tényező, például egy régió nyelve létfontosságú ahhoz, hogy képes legyen elvégezni a hely antropológiáját.

Az ember kulturális lény

A szociálantropológia jelentése szintén az emberi lény, mint kulturális lény előfeltevéséből indul ki, saját természeténél fogva. Vagyis az intelligencia, az ész, az érzékenység és az akarat elengedhetetlen képességek az emberi életmód megértéséhez.

Másrészt, míg az emberi lényt egyéni módon lehet megérteni, a szociálantropológia a megfigyelés kereteit a csoportra, mint entitásra helyezi. Vagyis a társadalomban, mint olyan struktúrát, amelynek saját élete van, amelyet rítusok, szokások, normák és tények táplálnak. Lehetetlen megérteni az embert, mint saját természetének megnyilvánulását.

Fotók: Fotolia - Antik / Bo Secher