apa stílus meghatározása

Akadémiai munkához vagy bármilyen szigorú kutatáshoz kényelmes a nemzetközi közösség által elfogadott referenciarendszert használni. Ezen rendszerek egyike APA stílus néven ismert. Az idézetek és a bibliográfiai hivatkozások használatával kapcsolatos szabályok összessége.

Az APA stílus célkitűzései

E stílus célja az írásmód egységesítése a kutatók, hallgatók és szerkesztők munkájának megkönnyítése érdekében.

Másrészt célja az információk etikai és jogi felhasználásának elősegítése a plágium vagy az információk bármilyen formájú manipulációjának elkerülése érdekében.

Szó szerinti idézetek, parafrázisok és bibliográfiai hivatkozások

Az APA rövidítés az American Psychological Association nevű szervezetnek felel meg, amely entitás a kezdetektől fogva elősegítette a kutatások, például a doktori disszertációk vagy bármely más kutatási kritérium egységesítését.

Az APA-szabványok megállapítják a szó szerinti idézet és a parafrázis közötti különbséget. Az első abból áll, hogy idézi a szerző szavait pontosan reprodukáló szöveget, és idézőjelben jelöli őket. A második az eredeti írásban szereplő gondolatot mutatja be, de a szerző saját szavaival élve. Mindkét hivatkozási formának tartalmaznia kell az eredeti forrás hivatkozását, és ezt általában a zárójelek közötti idézet végén kell megtenni, beleértve a szerző vezetéknevének, évének és oldalszámának formátumát.

Az APA stílus egyik fontos aspektusa a bibliográfiai hivatkozásokhoz kapcsolódik. A referenciának a következő információkat kell tartalmaznia: a szerző neve, a megjelenés dátuma, a mű címe és a kiadvány adatai. Ezekkel a megfelelően rendezett adatokkal az olvasó tájékoztatást kap az írás elkészítéséhez igénybe vett forrásokról.

Az APA stílusú kézikönyveket rendszeresen frissítik

Az összes információt frissíteni kell, mert a használt formátumokat folyamatosan megújítják. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy vannak nyomtatott, elektronikus és audiovizuális dokumentumok, és mindegyiket egységes kritériumokkal kell megemlíteni.

Ez a szabványosítási rendszer elsősorban a társadalomtudományok, a pszichológia és az oktatás területére összpontosít. Vannak más rendszerek is, amelyek ugyanabból az általános elvből indulnak ki, és más típusú tudományágakban is alkalmazhatók (például a CSE-stílust a biológiában, a Harvard-stílust fizikában és természettudományokban, a chicagói stílust a bölcsészettudományban és a vancouveri stílust a biomedicina).

Fotók: Fotolia. asmati / tovovan