analitikai empirikus módszer meghatározása

A tudományos kutatás elengedhetetlen pillére az ismeretek fejlesztésében, amely új felfedezéseket tesz lehetővé. A módszer, a metódus empirikus-elemző Ez egy megfigyelési módszer, amelyet a jelenségek tanulmányozásának elmélyítésére használnak, és képes általános törvényeket felállítani az ok és a következmény közötti összefüggés alapján egy adott kontextusban.

Tapasztalat és tudásformák

A statisztikai elemzést a társadalomtudományok területén is széles körben alkalmazzák. Sok évszázadon át a filozófiát tekintették az első bölcsességnek, a legfontosabb tudománynak. Az ókori Görögország egyik leghíresebb filozófusa, Arisztotelész elmagyarázta a gyakorlati tapasztalat értékét a valóság megismerésében.

Módszer a hipotézis megvalósíthatóságának meghatározására

A. Megfigyeléséből tapasztalat, megfigyeléssel összegyűjtött adatok elemzésével lehet következtetéseket levonni. Az empirikus-analitikai módszer a megfigyelhető, számszerűsíthető és mérhető tények valóságával foglalkozik. Ez egy olyan módszer, amely szigorúan szembeállítja hipotéziseiteket a tudományos demonstráción keresztül, amely meghatározza, hogy az említett hipotézis igaz vagy hamis. A hipotézis igazolásához vagy cáfolásához különböző kísérleteket hajtanak végre.

Új információk beépítése az idővel és a trendekkel változó forgatókönyvek tanulmányozásának megerősítésére

Meg kell azonban jegyezni, hogy ez egyfajta tudás tudományos vagyis az új adatok állandó beépítésében. A legújabb kutatások korábban elért igazságokon alapulnak, ezért válik a tudás története a különböző szerzők által tett hozzájárulások összegévé.

Az empirikus analitikai módszer a probléma azonosításával kezdődik, majd hipotézist mutat be és elvégzi annak elemzését

Az analitikai empirikus módszerrel végrehajtott folyamat: először is a probléma meghatározása.

Ezt követően a hipotézis a munka alapja. Különböző kísérletek révén elemzik az eredményeket és összekapcsolják az említett hipotézissel. Az empirikus analitikai módszert szigorúsága és objektivitása miatt értékelik, amennyiben ellenőrizhető adatokon alapul.

Az empirikus analitikai módszer korlátai

Az empirikus analitikai módszer azonban nem alkalmazható egyetlen tanulmányi tárgyra sem, de korlátai is vannak. Például nem alkalmazható a bizonyosság ezen kritériuma olyan emberi alanyok tanulmányozására, mint a lélek, Isten léte vagy a halál utáni élet. És vannak olyan realitások, amelyek nem figyelhetők meg. Például a szerelem nem mérhető matematikai egyenletként, és az emberi lény belső világegyeteme (illúzió, remény, vonzalom ...) nem írható le tudományos egyenlet útján.