az erkölcsi filozófia meghatározása

A filozófia az egyik legfontosabb tudomány, amely megmutatja az első bölcsesség fontosságát mint reflexió eszközét különböző nézőpontokból. Különböző filozófiai ágak vannak, amelyeknek megvan a maguk tárgya. A filozófia az emberi viselkedésre is reflektál, konkrétan a színészi játékra.

Ebben az esetben az etika vagy az erkölcsi filozófia olyan világossággá válik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy különbséget tegyünk a helyes és az etikailag nem helyes között. Olyan értékek, amelyek nem egy adott vallás, hanem a természeti törvény összefüggésében vannak integrálva, amely az emberi lény számára méltóságának és természetének megfelelően azt irányítja.

Az erkölcs a szabadságból indul ki

Az erkölcs az emberi lény azon szabadságán is alapul, amelyből az ember jó cselekedeteket hajthat végre, ugyanakkor joga van igazságtalan hozzáállást gyakorolni. Az erkölcsi reflexió segíti az embereket, hogy tisztában legyenek saját felelősségükkel, amikor emberként fejlődnek, mindig tisztában vannak az igazság és a jó elvével.

Az emberi lény legjobbjait kifejező fogalom

A filozófia mint erkölcsi reflexió nagyon fontos, mivel a cselekvés igazsága segít az embereknek abban, hogy tökéletesítsék önmagukat és elérjék a jó életet, ahogy Arisztotelész mondaná. De emellett az erkölcsi filozófia azt a felelősséget is megmutatja, hogy az embereknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy reményt nyújtsanak annak a társadalomnak, amelyben élnek, mivel egyéni cselekedetek révén a közjóra is hatással van.

Keresse meg a közjót

Ebből a szempontból az erkölcsi filozófia a társadalom közjóját követi, mivel a csoport jója táplálja az egyén jólétét is.

Ez az etikai gondolkodás hozzájárul a társadalom rendjéhez. Ez az erkölcsi filozófia alapelvként veszi fel az emberi viselkedés alapelveit. Ezek az etikai normák olyan értékekkel méltóztatják az embert, mint a személyes fejlődés, az önszeretet és a másik iránti tisztelet, a kötelesség elve és a boldogságra való törekvés. Alapvető erkölcsi elv az az emlékezés, hogy a cél nem mindig igazolja az eszközöket.