a beszéd meghatározása

Az emberi kommunikáció területén nincs kétség afelől, hogy a szóbeli kifejezés az egyének számára mindig is nagy jelentőségű és volt. A kommunikáció ezen formájának túlélése mások felett azt mutatja, hogy ez az ember egyik legfontosabb és leghasznosabb képessége az együttélésre a társadalomban. Míg a történelem során az emberi lénynek mindig volt lehetősége szóban kifejezni magát, ez nem mondható el a kommunikáció egyéb formáiról és technológiáiról, amelyek ehhez képest viszonylag rövid ideig léteztek.

Ha arra törekszünk, hogy a szóbeli kifejezés fogalmát leíró jelleggel definiáljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy ez az ember által kifejlesztett képesség, hogy meghatározott jelentéssel bíró fogalmakat, ötleteket és kifejezéseket hozzon létre. Itt az emberi lény szóbeli kifejezése különbözik az állatok szóbeli kommunikációjától, amely ugyan célokkal és vágyakozással valósul meg, de nem rendezett, tudatos vagy különleges jelentésekkel teli. A szóbeli kifejezés lehetővé teszi az ember számára, hogy kapcsolatba lépjen és kapcsolatokat létesítsen társaival, kezdve a lehetőségtől, hogy közös célokat, célokat és projekteket hozzon létre.

Másrészt a szóbeli kifejezés gondolata összefügg azzal is, hogy bizonyos egyének képesek szavak útján elérni bizonyos közönséget. Ekkor a mindennapi szóbeli kifejezés megszűnik, hogy meggyőző diszkurzív struktúrává váljon a konkrét és világosan meghatározott célok elérése érdekében. Az olyan helyzetek, mint a kiállítások, viták, találkozók, órák, prédikációk, többek között azok, amelyekben bizonyos embereknek jó szóbeli kifejezési képességekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a megfelelő üzenetet eljuttassák a címzettekhez.

Stratégiák és kulcsfontosságú tényezők a beszédben

Ebben az értelemben az utóbbi időkben számos expozíciós technikát fejlesztettek ki, amelyek lehetővé teszik az egyén számára, hogy beszédével elkapja a nyilvánosságot és meggyőzze őket ötletekkel kapcsolatos kérdésekben.

Hang

A hang az a hang, amely akkor jön ki, amikor a levegőt kiszorítják a tüdőből, és amikor elhagyja a gégét, a hangszálak rezegést okoz. A hang fontos a szóbeli kifejezés utasítására, mert az auditív kép mindig hatással van bármely közönségre. Kétségtelen, hogy a hangon keresztül érzéseket és attitűdöket lehet közvetíteni.

Pozíció

A testtartás a testünk összes ízületét érintő pozíciók kapcsolata, valamint a végtagok és a törzs közötti összefüggés, és fordítva. Egyszerűbben fogalmazva: a testtartás testünk helyzete a környező térhez viszonyítva, és az ember viszonya ehhez. Meg kell jegyezni, hogy a testtartás társul többek között kulturális, szakmai, örökletes tényezőkhöz, szokásokhoz is.

Ezért a helyzetnek minden következménye szempontjából fontos, hogy a beszélő közelséget teremtsen közönségével vagy beszélgetőtársával. Mindig tanácsos kerülni a test merevségét, és éppen ellenkezőleg, derűt és dinamizmust tanúsítani a test testtartása révén.

Előadásmód

A szóhasználat abból áll, hogy egy nyelv szavait mondatok alkotják, miközben jó szótárnak minősül, ha a szavak és azok kombinációja helyes és kielégítő az adott nyelv tekintetében. Például a beszélőnek jól kell tudnia a nyelvet, mert különben nehéz lesz szóban kifejeznie és megértetnie magát. E jó kezelhetőségen belül a szavak helyes kiejtése szerepel, ami kétségtelenül elengedhetetlen az üzenet megértéséhez.

Folyékonyság

A folyékonyság viszont az a képesség, amelyet az egyénnek helyesen és természetesen ki kell fejeznie, akár az anyanyelvén, akár a második nyelvén is, ha van ilyen. Más szavakkal, a folyékonyság a folyamatos beszéd képessége, és ez nyilván funkcionális és elengedhetetlen a szóbeli kifejezés hatékonyságához.

Hangerő és ritmus

Fontos lesz a hangerő és ritmus kezelése a szóbeli kifejezésekben, mivel ezek kulcsfontosságúak az üzenet helyes továbbításakor. A hang intenzitása, a harmónia megőrzése és a helyes hangsúlyozás.

Világosság és következetesség

Mindkettő azért is releváns feltétel, mert pozitívan segítenek kifejezni magunkat pontos módon és logikát követve. Mint bebizonyosodott, amikor nincs sem világosság, sem koherencia, az üzenetek nem meggyőzőek, nem teljesítik küldetésüket, és természetesen ez kihat a kommunikációra.

Néz

A közönség állandó szemkontaktusának fenntartása elengedhetetlen ahhoz, hogy a közönség elkötelezettnek érezze magát. A tekintet a legfontosabb az összes non-verbális elem közül, és egyike azoknak, amelyek a legtöbbet kommunikálják. Általában az emberek kényelmetlenül érzik magukat, amikor a másik oldalon van egy beszélgetőtársuk, aki nem néz a szemükbe, ez általában bizalmatlanságot generál, és kétségtelenül befolyásolja az üzenet tényleges érkezését.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found