merőleges - definíció, fogalom és mi ez

A derékszögű sík két vonala lehet egybeeső, párhuzamos, merőleges vagy metsző. Így két vonal egybeesik, amikor átfedik egymást, mivel teljesen egybeesnek, mivel minden pontjuk közös. Két vonal párhuzamos, ha nincsenek közös pontjaik, vagyis bármennyire is tartanak, soha nem lesznek elvágva. Két vonal merőleges, ha csak egy közös pontjuk van, és ezért az adott érintkezési pontban keresztezik egymást.

Másrészt a merőleges vonalak, amelyek az érintkezési ponton találkoznak, négy derékszöget (90 fokos szöget) alkotnak. A két merőleges vonalban ábrázolt szögek közül elegendő az egyiket megjelölni, amelyet egy kis négyzet és egy belső pont segítségével végeznek (ily módon jelzik, hogy van derékszög vagy 90 fokos szög) és hogy a másik három szögnek is ugyanaz a mértéke). Két vonal metszi egymást metszéskor, vagyis csak egy közös pontjuk van, de az érintkezési ponton már nem alakulnak derékszögek.

A merőleges és a metsző egyenes megkülönböztetése

Mint látható, a merőleges vonalak hasonlóak a metsző egyenesekhez, de különbséggel vannak a szögek vonatkozásában (a metsző vonalakban van egy hegyes szög, egy másik pedig tompaszög). Ez a megkülönböztetés fontos, mivel a merőleges kifejezést néha helytelenül használják.

Függőlegesség

Merőleges vonalakról beszélünk, és ez azt jelenti, hogy létezik merőlegesség, az euklideszi geometria vagy a sík trigonometria fogalma, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük néhány alakzat kialakulását. Például, ha egy derékszögű háromszögre gondolunk, akkor derékszögű ábrával van dolgunk, mert két merőleges vonal jelenik meg benne, ugyanaz, mint a négyzet vagy a téglalap.

A merőlegesség elsősorban geometriai fogalom, és mindenféle tudományágra és valóságra alkalmazható. Ily módon a rajz, az építészet vagy a mérnöki szakterületen merőleges vonalak húzódnak a ház tervének, a városi elrendezés, az út vagy a vasútvonalak térképének elkészítéséhez.

A mindennapi életben pontosan ugyanez történik, ha vázlatot készítünk, vagy megnézzük a város térképét. Röviden: a merőlegesség olyan mértékben létezik, hogy képesek vagyunk megmagyarázni a teret annak geometriai dimenziójában.

Fotók: iStock - Jelena Popic / AlbertPego