szolgálati hivatás - meghatározás, fogalom és mi ez

Amikor valakiben meggyőződés és szenvedély van egy szakmai tevékenység végzésére, akkor azt mondják, hogy hivatása van. Másrészt az általános értelemben vett szolgálat gondolata a szolgálat cselekvésére utal, vagyis a másokkal szembeni empátia hozzáállásának fenntartására. Következésképpen a szolgálati hivatás fogalma a mások igényeinek kielégítésére irányuló szakmai hajlandóságra utal.

Bármely tevékenységre vagy kereskedelemre alkalmazható fogalom. Így az orvos, a recepciós, a fodrász vagy a köztisztviselő úgy gondolhatja, hogy szakmai munkájukat a szolgálati hivatás vezérli. Ez azt jelenti, hogy motivációjuk ügyfeleik elégedettségén, kedves és őszinte kiszolgálásán, valamint végső soron hivatásuk szakmai és egyben etikai kritériumok alapján történő gyakorlásán alapul.

Szolidaritási támogatás

A szolgálati hivatás fogalma nem mindig kapcsolódik a fizetett munkához, hanem azokhoz a tevékenységekhez, amelyeket altruisztikusan és a szolidaritás szellemében végeznek. A civil szervezetekkel együttműködő önkéntesek ezt úgy teszik meg, hogy nem kapnak gazdasági jutalmat, és fő motivációjuk saját személyes elégedettségük és mások számára hasznos érzés. Más szavakkal, idejük és energiájuk egy nemes célra irányul, amely közvetlenül kapcsolódik a szolgálati hivatás fogalmához.

A szolgálat hivatása, mint etikai megközelítés

A szakembernek a lehető leghatékonyabban kell teljesítenie néhány munkakötelezettségét, és cserébe fizetést kap. Ebből az általános feltételezésből kiindulva nagyjából kétféle megközelítés lehetséges:

1) a szakember azért próbálja teljesíteni felelősségét, mert az a szerződésben rögzített, és mert ellenkező esetben negatív következményei lennének (például elbocsátanák), ​​és

2) a szakember megpróbál megfelelni, mert erkölcsi kötelességének tartja. Ez utóbbi esetben motivációja meghaladja a kapott fizetést vagy néhány szerződéses feltételt.

A szolgálati hivatás etikai megközelítése abban áll, hogy nem azért cselekszünk, mert valaki kívülről kényszeríti rá (például egy főnök, aki parancsot ad), hanem azért, mert az embernek megvan az az erkölcsi meggyőződése, amely bizonyos módon cselekvésre kényszeríti.

Isten hívása

A keresztény világban egyesek megerősítik, hogy vallási hivatásuk Isten hívására jött létre. Így bárki, aki megkapja Istentől az üzenetet vagy jelzést, úgy érzi, hogy az életének egy irányba kell irányulnia: a mások iránti szeretetbe, amelyet az Isten iránti szeretet ihletett. Ez a vallási motiváció a szolgálati hivatáson is alapul.

Fotók: Fotolia - GraphicsRF / zanna26