szociokulturális meghatározása

A szociokulturális kifejezés bármely olyan folyamatra vagy jelenségre utal, amely egy közösség vagy társadalom társadalmi és kulturális vonatkozásaihoz kapcsolódik. Ily módon egy szociokulturális elemnek kizárólag olyan emberi teljesítményekkel kell foglalkoznia, amelyek mind a közösségi élet megszervezését, mind annak értelmét szolgálhatják.

Amikor a szociokulturális jelzőt valamilyen jelenségre vagy folyamatra alkalmazzák, az az ember által konstruált valóságra utal, amelynek köze lehet ahhoz, hogy az emberek hogyan lépnek kapcsolatba egymással, a környezettel és más társadalmakkal. Ebben az értelemben az ember fejlődése vagy szociokulturális alkotásai létének első napjaitól kezdve lehetnek a szerveződés és a társadalmi hierarchia különböző formái, a különféle művészi kifejezések, olyan intézmények létrehozása, amelyek célja a közösség életének rendezése, a viselkedés erkölcsi normáinak kialakítása, a vallások és gondolati struktúrák fejlesztése, oktatási rendszerek létrehozása stb.

Példával jobban meg fogjuk érteni ... A szociokulturális animáció az emberi lény által létrehozott szociokulturális produkció hű képviselője, amely lehetővé teszi számunkra az egyének egymással, a környezetükkel és más társadalmakkal való kölcsönhatásának megfigyelését.

Akciók sorozatából áll, amelyeket emberek, csoportok vagy intézmények hajtanak végre egy közösségben vagy annak egy szektorában, és egy földrajzi helyen keretrendszerként. A küldetés a tagok részvételi attitűdjének elősegítése, hogy ily módon hozzájáruljon a társadalmi és kulturális fejlődéshez.

A szociokulturális kifejezés jelenleg leginkább különféle kulturális és szellemi termékekhez kapcsolódik. Szociokulturális vizsgálat elvégzéséhez az ember számos olyan tudományhoz folyamodhat, mint például a szociológia, antropológia, történelem, nyelvészet, oktatás, régészet, politika, pedagógia, kommunikáció, szemiológia, filozófia és akár pszichológia. Mindezek a tudományok az emberi lény adott időben és térben való teljesítményével foglalkoznak, amelyek tetteik eredményét teljesen sajátossá és egyedivé teszik, ezért ezeket egy ilyen helyzet körülményeinek vagy sajátosságainak fényében kell elemezni.

A szociokulturális tanulmányok mindig összekapcsolódnak olyan fogalmakkal és fogalmakkal, mint az ideológia, a kommunikáció, az etnikum, a társadalmi osztályok, a gondolati struktúrák, a nem, a nemzetiség, a termelési eszközök és még sok más, amelyek az egyes közösségek, társadalom és etnikai csoportok egyedi elemeinek megértését szolgálják.

Ennek következtében az a koncepció, amelyet nem foglal el, közvetlen kapcsolatban áll a társadalom és a kultúra fogalmaival, fontos, hogy foglalkozzunk velük is annak átfogó megértése érdekében.

Társadalom és kultúra

A társadalom olyan egyének csoportja, akik ugyanabban a kontextusban lépnek kapcsolatba egymással, és akiket ugyanaz a kultúra jár át, vagyis ugyanaz a kultúra és egy sor olyan kérdés van, amely feltételekhez és életstílushoz kötődik. Érdemes megemlíteni, hogy mindez kialakítja az adott identitást és az összetartozás érzését.

A társadalom az emberek társulása, amely az ember létrejötte és a bolygón való elhelyezése óta létezik, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a szervezet az idők során számos variáción ment keresztül, és hogy alapvetően szorosan kapcsolódott a élt. Például az őskori szakaszban a társadalom hierarchikus rendezettséggel rendelkezett, és ahol a legidősebbnek vagy a legbölcsebbnek tartott személy volt az, aki a teljes tekintélyt összpontosította. Aztán az idő múlásával és az ötletek fejlődésével előrelépés történt egy demokratikusabb szervezeti forma felé, amelyben az adott társadalomban részt vevő minden egyénnek lehetősége volt vezetővé válni.

Tehát nézzük át, hogy beszéljünk a társadalomról, annak az embercsoportnak: földrajzi területtel kell rendelkeznie; minden csoport egy bizonyos társadalmi funkciót tölt be; közös kultúra.

A kultúra pedig a maga részéről magában foglalja az adott társadalomban jelenlévő különféle módokat és kifejezéseket, így a felhasználás és szokások, a végrehajtott gyakorlatok és rituálék, az öltözködés módja és a viselkedési normák beletartozhatnak a kultúra kategóriájába. ..


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found