intézmény meghatározása

Az intézmény fogalmának több referenciája van a mintanyelvben. Egyrészt valaminek az alapozását vagy létrehozását nevezik így, és azt is, ami megalapozott. Másrészt intézményként jelölik ki azt a testületet, amely közérdekű funkciót lát el, akár jótékonysági, akár oktatási célokra. Például a hajléktalan embereket segítő és támogató intézmény.

Feltételez egy társadalmi fogalmat, amely mindazon struktúrákra vonatkozik, amelyek feltételeznek egy bizonyos ellenőrzési mechanizmust vagy társadalmi rendet, amelyeket pontosan az emberi együttélés megkönnyítésére hoztak létre, és amelyek kapcsolatban állnak a csoportos kötelékek és kapcsolatok fejlődésével az élet különböző körülményeiben vagy pillanataiban.

Az ember által a társadalmi kontroll gyakorlására kifejlesztett struktúrák

Bár az intézmény gondolata sok esetben olyan konkrét intézményekre utal, mint egy iskola, kórház, egyház, az intézmény fogalma ennél sokkal tágabb, és olyan elvont társadalmi struktúrákra is vonatkozik, amelyekben mindig vannak. emberi kötelék, de ezt vizuálisan nem reprezentálhatja egy épület, mint például a családdal, a házassággal.

Fő intézmények

A társadalmi intézmény gondolata az egyik legfontosabb az ember társadalmi története szempontjából. Ez azért van így, mivel a transzcendens társadalmi struktúrákként értelmezett és az egyénnél magasabb rendű intézmények ősidők óta léteznek, attól a pillanattól kezdve, amikor az emberi lény közösségben kezdett élni, és valamilyen típusú elrendezésre volt szükségük az együttélés előmozdításához. Így a családot az első intézmények között tartják számon, mivel éppen az rendezi és strukturálja a vérkapcsolatokat, hierarchiákat és sajátos szerepeket hoz létre minden egyén számára. Mint a többieknél, a család gondolata is meghaladja az alkotó egyéneket.

A mai társadalom számára a családon kívül további fontos intézmények például a kormány, annak formájától függetlenül, vallás, házasság, oktatás, tudomány, kórházak, igazságszolgáltatás, börtönök, gyárak és más termelő intézmények., A hadsereg, a média, különféle társadalmi szervezetek, amelyek ma bővelkednek, és amelyek a hivatalos vagy kormányzati intézmények által nem figyelembe vett helyzetek megoldásához kapcsolódnak. Emellett más tágabb, de mindig jelen lévő intézmények is lehetnek művészet, nyelv, a nemzet eszméje.

És a politika szigorú területén a társadalmi rend és a kormányzat irányításának nagyon fontos intézményeiként meg kell említenünk a hatalom megosztását, ezekben a demokráciák esetében a nemzeti alkotmányt, a legfontosabbak között.

Az alkotmányok esetében például a legtöbb abból az időből származik, amikor a szóban forgó nemzet megszabadult valamilyen külső függőségtől, vagyis megszűnt a kolónia formális államgá válni.

Bár történelmük során sokan reformokon mentek keresztül, különös tekintettel a jelenlegi uralkodók kívánságaira, fontos azt mondani, hogy ezek a módosítások sokszor veszélyeztethetik a társadalmi rendet, és lehetővé tehetnek olyan helyzeteket, amelyek súlyos bonyodalmakat okoznak az élet számára. például lehetővé teszi az uralkodó határozatlan időtartamú újraválasztását, annak súlyos következményeivel, amelyeket ez a demokráciára és a jó demokratikus rendszer által mindig követelt politikai váltakozásra gyakorolhat.

Hasonlóképpen, ezt a szót arra a viselkedésre, használatra és szokásokra használják, amelyek mélyen gyökereznek bizonyos kultúrákban, törvényekben vagy rendeletekben, amelyek feladata az adott szervezet vagy közösség szabályozása.

Az intézmények minden társadalomban léteznek, és lehetetlen lenne nélkülük működni. A legtöbb ma létező a múlt terméke, vagyis a legtávolabbi időkben létezett és megújult, de szinte mindegyik bizonyosan az ősi időkből származik.

Legyen intézmény valamiben

És van egy nagyon népszerű kifejezés, amely ezt a szót tartalmazza, és amelyet nyelvünkben nagyon sokat használunk: valamilyen intézményként valaki lenni valamilyen kérdésben, ami azt jelenti, hogy az illetőnek bizonyos tekintélye van egy bizonyos területen vagy társadalmi csoportban.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found