a találmány meghatározása

A találmány olyan tárgy, termék, elmélet vagy folyamat létrehozása, amely mindig magában foglal bizonyos anyagok vagy anyagok megváltoztatását. Mint ismeretes, a találmányi képesség szinte kizárólag emberi, és néhány eset kivételével a természetben csak az ember fejlesztette ki annak lehetőségét, hogy elemeket vegyen belőle annak érdekében, hogy azok összetettebbé és hasznosabbá váljon.

Egy találmányról szólva egy új elem összeállításának két lehetséges módjára hivatkozunk: a már létező elemekből vagy termékekből (amelyek általában javulnak vagy módosulnak), vagy a semmiből egy esetleg váratlan és meglepő fejlődés eredményeként. A találmány célja tehát egyértelmű lehet, de utólag is megállapítható, ha a szóban forgó alkotás olyan folyamatok következménye, amelyekre korábban nem gondoltunk. A találmány azonban mindig azt jelenti, hogy eltérünk a normától és az előre kialakított sávoktól, akár szándékolt találmányokról beszélünk, akár nem.

Természetesen az emberi találmányok hatásuk tekintetében is változhatnak: míg egyesek nagy jelentőséggel bírnak az emberiség számára, mások alkalmazhatók a mindennapi használatra, és ezért a történelem egészében kissé észrevétlenek maradhatnak.

Az a folyamat, amelynek során az ember egy találmányt állít elő, általában egy probléma, egy nehézség vagy valami hiányosnak tekinthető probléma megoldásának szükségességével kezdődik. Ez az a pillanat, amikor a szóban forgó feltaláló új elemet vagy terméket tervez meg, és ezt követően a megfelelő szerkezetek (anyagiak vagy absztraktok) felépítésével kell végrehajtania. A találmány utolsó szakasza általában egy ilyen elem igazolásához, igazolásához vagy teszteléséhez kapcsolódik annak ellenőrzésére, hogy működését valóban alkalmazzák-e egy ilyen igény kielégítésére.