a pluralizmus meghatározása

Jelen van az emberi élet különböző területein, mint például a politika, a vallás, a filozófia, és szorosan kapcsolódik olyan kérdésekhez is, mint a pluralitás és az egymástól nagyon eltérő dolgok harmonikus együttélése, mert a pluralizmus egy olyan rendszer, amely elfogadja, tolerálja és elismeri azokat a különböző álláspontokat vagy gondolatokat, amelyek felmerülhetnek egy adott témáról folytatott beszélgetés során, valamint az említett különféle témákban és összefüggésekben..

Olyan rendszer, amelyhez érdemes hozzájárulni

A pluralista rendszerben a különböző és ellentétes álláspontok problémamentesen léteznek, mert elfogadott, elismert és tolerált, hogy vannak mások, akik nem ugyanúgy gondolkodnak.

Természetesen a pluralizmus ideális állapot, amelyhez mindannyiunknak hozzá kell járulnunk, és arra kell törekednünk, hogy felépüljön abban a közösségben, amelyben élünk.

Tanulsz a különbségekből és meggazdagodhatsz, ezért az a cél, hogy elősegítsd a pluralizmust, és soha ne küzdj ellene. Ez egy abszolút pozitív fogalom.

A demokrácia alapvető lába

Szigorúan politikai, a pluralizmus megléte ezen a területen azt jelenti a különböző politikai eszmék és társadalmi csoportok részvétele és együttélése egy nemzet demokratikus életében. Ha a közösség politikai életében pluralizmus létezik, akkor a különféle szektorok, még ha különböző ötleteket is javasolnak, nemcsak a választási folyamat részei lesznek, hanem aktívan részt vesznek a kormány társadalmi érdekű kérdésben történő döntéshozatalában is. ..

Az a kormány, amely szilárdan fenntartja a pluralizmust az alapjai között, elő fogja mozdítani a társadalmi, kulturális, etnikai, vallási és ideológiai heterogenitást, vagyis soha nem azzal büszkélkedhet, hogy többségi kormány, képes lesz a társadalom egyetlen szektorának monopolisztikus képviseletét gyakorolni. A különböző társadalmi szereplők közötti párbeszédnek és vitának a szinusz quanom feltételeknek kell lenniük, amelyeket a pluralizmusnak tiszteletben kell tartania a hatalmi alap bővítése érdekében.

A demokratikus kormányzati rendszerek életképtelenek, ha a pluralizmus alapja nincs. A demokráciában az állampolgár több politikai javaslat közül választhat, amely elvárásainak és ideáljainak leginkább megfelelőnek tűnik. És ez természetesen magában foglalja más javaslatok létezését is, amelyek nem egyeznek a miénkkel, de a többi honfitársunk javaslataival, ezért tiszteletben kell tartani és el kell fogadni őket. A pluralista demokrácia elfogadja mindenki ötleteit, és elfogadja, hogy az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapta, még akkor is, ha mi nem szavaztunk rá, vagy nem érezzük magunkat általa képviseltnek, mert ebben az esetben lesz egy többség, amely érzi ezt és ez az egyetlen hogy megválasztotta.

Híd a közjó felé

Ezenkívül a pluralizmus a jólét és a közjó eszméjéhez kapcsolódik, mert egy olyan társadalomban, ahol minden hang párbeszéde érvényesül, lehetetlen, hogy a szabadság ne létezzen, természetesen a pluralizmus alapja.

Eközben a tolerancia és a másként gondolkodók iránti tisztelet lesz a legfontosabb érték a pluralizmus fenntartásában és előmozdításában.

Filozófia: a világ független valóságokból áll

Másrészt és A filozófia parancsára a pluralizmus mindennél több metafizikai álláspontnak bizonyul, amely szerint az egész világ független és egymással összefüggő valóságokból áll. Ebben az értelemben a pluralizmus szemben áll a monizmussal, amely azt védi, hogy a valóság csak egy.

Teológia: minden vallás életképes módja az Isten elérésének

A teológiai pluralizmus pedig egy olyan fogalom, amely elősegíti, hogy minden vallás, a kereszténység, a judaizmus, az iszlám hasznos módszereknek bizonyuljon Isten eléréséhez..

Erre az Istenre ő egy, bár különböző neveket kap, és a legkülönfélébb módon tisztelik.