az empátia meghatározása

Az empátia fogalma az egyik legösszetettebb, mivel meghatározása nem könnyű. Az empátia az a képesség, amelyet az egyénnek vagy akár egy állatnak esetleg át kell éreznie, ami a másiknak van, és ezért megosztja szenvedéseit. Az empátia nem hasonlítható össze más érzésekkel, mivel nagyon sajátos. Kapcsolódhat azonban más érzésekhez, például szeretethez, együttérzéshez, társasághoz és a másik iránti odaadáshoz.

Az empátia kifejezés a görögből származik, empatheia, ami más szavakkal azt a fizikai vagy érzelmi egyesülést jelenti, amely miatt szenved. Az empátia sok szempontból összehasonlítható az önzetlenséggel, ez az a képesség, hogy odaadja magát a másik jóléte érdekében. Az empátia bizonyos elkötelezettséget jelent, de mindennél többet, ha a kíséretről van szó. Amikor egy személy empátiát mutat a másik iránt, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy problémáját vagy állapotát igyekszik megoldani, hanem egyszerűen támogatja és állandó támogatással demonstrálja jelenlétét. Sok esetben az empátia elmúló érzés, amely nem járhat többet, mint megosztani a szenvedés érzését.

Bár az empátiát az esetek többségében szociológiai vagy pszichológiai szempontból elemzik, van ennek biológiai oldala is, mivel az empátia érzésének képessége egyes egyéneknél sokkal tisztábban és nyilvánvalóbban jelen lehet, mint másokban. Ennek ösztönös hajlamával van kapcsolatban annak szükségességének érzése, hogy kísérje és megvédje azokat, akiknek szüksége van rá. Az empátia hiánya és a szolidaritás teljes hiánya viszont a jelenlegi társadalmunk jellegzetes jellemzői, amelyben minden egyén inkább személyes elégedettségre törekszik, nem pedig együttérzést mutat azok iránt, akiknek erre legnagyobb szüksége van.