a nap részeinek meghatározása

A Nap egyedülálló csillag, mivel biztosítja a bolygónk életéhez szükséges fényt és energiát. Ha nem létezne, akkor a Földnek nem lenne élete. Másrészt a Nap bolygórendszerünk tengelye. Az összes bolygó forog körülötte a rajtuk kifejtett gravitációs erő miatt.

Összetétele

Középpontjában a Nap erőteljes "atomreaktorával" rendelkezik, amelyben 15 millió Celsius-fokos hőmérséklet alakul ki, és ahol az oxigén folyamatos láncreakcióval héliummá alakul. Amikor a hidrogénmagok összeolvadnak, és héliummagokat termelnek, kicsi a tömegveszteség, és ez az anyag energia formájában ürül ki, amely biztosítja az általunk érzékelt napfényt.

Lényegében nagy sűrűségű, konkrétan tízszer sűrűbb, mint az ólom. Az ott leadott energiának körülbelül 10 000 év szükséges a felszínre jutni. Összetételét tekintve 70% hidrogén, 28% hélium és 2% nehéz elem, főleg vas. Ezért nem szilárd felület.

Különböző naprétegek

A Nap hat különálló réteget tartalmaz, és mindegyik harmonikus egészként működik, hogy fényt és hőt szolgáltasson. Minden réteg hatással van a többiekre, megteremtve a szükséges stabilitást, így tömege egységes és tömör marad.

A rétegek tartalmaznak belső magot, sugárzó zónát, konvekciós zónát, fotoszférát, kromoszférát és koronát.

Amikor a Földről figyeljük meg, értékeljük a fotoszférát, és a többi réteg a Nap belső zónáját képezi. A felszín alatti rétegek a mélység növekedésével sűrűbbek. Másrészt a rétegek melegebbek, mivel a mélység növekszik, mert a Nap hője a magban játszódik le, majd kifelé áramlik.

Minden rétegének van egy funkciója a hőtermelésben. A magterület magában foglalja az összes körülvevő gázt, és így megakadályozza annak összeomlását. A sugárzó zóna és a konvekciós zóna fenntartja a nyomást a maggal szemben. A fotoszféra az a réteg, ahonnan a Föld fényt és hőt kap. A kromoszféra a fény legnagyobb részét a spektrum ultraibolya részén bocsátja ki. Végül a korona lehetővé teszi a fény és a hő eloszlását, amelyek a napszeleken keresztül eljutnak a Földre és a többi bolygóra.

Fotók: Fotolia - Vadar / Satori