a társadalmi mozgás meghatározása

A társadalmat egyének alkotják, akik csoportot alkotnak. A társadalomEbből a szempontból folyamatosan fejlődik. Az egyik tényező, amely befolyásolja az emberek társadalmi átalakulását, a társadalmi áramlatok, olyan mozgalmak, amelyek erőteljes emelkedése olyan trendet jelöl, amely divatossá válik, vagy legalábbis nagy hatást gyakorol a rendszerre. A mozgalom Társadalmi az a jelenlegi, amely egy meghatározott célt követ, és küzd egy konkrét cselekvési terv révén.

Változtatási javaslat és követelések

A mozgalom Először is arra törekszik, hogy meghallgassák, amikor néhány változtatást javasol, vagy például egyes szociális jogok védelmében. A társadalmi mozgalom élén egy meghatározott vezető vagy egy kulturális csoport állhat. Vannak egészen más jellegű társadalmi mozgalmak. Például a feminista mozgalom a női tehetség értékének védelmét tűzte ki célul, a környezeti mozgalom tudatában van Jogok és a bolygó gondozásának szükségességét a jövő generációi számára, a munkaerő szempontjából ez is kiemeli a munkásmozgalom fontosságát ...

Harcolj a változásért vagy a Védekezésért, hogy a dolgok úgy maradjanak, ahogy vannak

A társadalmi mozgalmak az Kényszerítés amely változást keres, de bizonyos esetekben a változás nem csak azért következik be, mert létre kell hozni. A változásra törekvő társadalmi mozgalom bizonyos elkeseredettség konkrét kontextusában merül fel. De meg kell említeni, hogy a társadalmi mozgalmak nem mindig harcolnak és mozognak bizonyos változások támogatása érdekében. Vannak esetek, amikor egy társadalmi mozgalom pontosan azt követheti, hogy bizonyos változások nem történnek meg a jelenlegi rendszerben.

A társadalmi mozgalom hatalmas erő, nem tiszavirág életű inkább hosszú ideig tart, és nyomot hagy kulturális szinten. Egy társadalmi mozgalom egyre bővül, vagyis egyre több embert győz meg alapideológiájában.

A társadalom által élt valóság kifejezése

A mozgalom társadalmi kontextus bármilyen kontextusból megmutatja, hogy a társadalomban különböző nézőpontok és különböző módon értelmezhetőek a valóság. Egy társadalmi mozgalom egy adott nézőpontot mutat egy adott területen. A társadalmi mozgás fogalma azt is mutatja, hogy ez dinamikus és nem statikus valóság. Más szavakkal, egy mozgalom nem konszolidálódik egy nap alatt, hanem saját evolúciós, fejlesztési és társadalmi átalakulási folyamatára van szüksége.

A társadalmi mozgalom minden individualizmuson túl pontosan megmutatja a csoport hatalmát, amelyet egyesítenek a közös értékek és a közös küzdelem.