jelentés meghatározása

Nyelvünkben a jelentés vagy a jelölésére szolgál riport vagy hír. Például ez egy olyan kifejezés, amelyet gyakran használnak különböző területeken, például az üzleti életben, a tudományban, a kutatásban és a tömegtájékoztatásban.

Azután, A jelentés az a dokumentum, amelyet akkor használunk, ha tájékoztatni vagy híreket adni egy adott kérdésről. Használható egy vállalaton belül, például a vezérigazgatónak szánt területvezetők között, hogy teljes képet kapjon az egyes szektorok működéséről, és egy oktatási intézményben is használhatják a tanárok, hogy adjon számot egy adott kérdés lebonyolításáról, nem beszélve arról, hogy rádióban, televízióban vagy grafikai sajtóban való felhasználásról olyan tényről vagy eseményről számolt be, amely közérdeket vált ki, mert az a nyilvánosság nagy részének érdekeit érinti. Vagyis ezzel meg akarjuk erősíteni, hogy sok területen a jelentést általában arra használják, hogy tájékoztassák a különböző érdekes kérdésekről.

Jellemzőit tekintve a jelentés nyomtatott formában, digitális formában vagy távollétében audiovizuális formában jelenhet meg, attól függően, hogy milyen médiumtól vagy területtől terjeszkedik, bár alapvetően és amint azt a fentiekben említettük, célja a tájékoztatás, különféle célkitűzéseik is vannak, amelyek nem csupán arról szólnak, hogy valamiről tájékoztassanak, mivel a jelentés tartalmazhat néhány meggyőző elemet, például ajánlásokat vagy javaslatokat, valamint következtetéseket, amelyek révén az olvasó jelzi a jövőben végrehajtandó intézkedéseket vagy viselkedéseket.

Másrészt a jelentés állhat az elvégzett vizsgálat következtetéseiből, majd felveheti a problémák-megoldások felépítését.

Amikor úgy határoznak, hogy a jelentést ki kell nyomtatni, akkor szokás, hogy azt képek, grafikonok, táblázatok és lábjegyzetek kísérik, amelyek mind inkább tisztázzák a szóban elhangzottakat a szóban forgó jelentésben.

A jelentésben szereplő információk miatt ez egy olyan mű, amely élvezni fogja a közönség vagy az emberek megítélését és elvárásait, akiknek szól, abban az esetben, ha például a jelentés egy harmadik fél által végrehajtott megrendelés. , például egy főnök.

Ezenkívül a jelentés kimerítő felkészülést igényel, vagyis a szerzőnek össze kell gyűjtenie az összes információt az őt foglalkoztató témáról, és információkat és magyarázatokat kell szolgáltatnia, amelyek lehetővé teszik a címzett számára a megértést és megismerését. A felelős személynek, az aláírójának mindig ellenőriznie kell az abban tárolt adatokat vagy információkat, és a megfelelő esetekben ajánlania kell a legmegfelelőbb megoldásokat a kérdés megoldására.

Ami az összetételt illeti, a jelentések általában a tudományos vizsgálatok formátumát ölelik fel, vagyis a bevezetést, a célokat, az egyenlőségeket és a vitákat, de követhetik a probléma-megoldás képletet is, és a hallgatóság aggályainak vagy kérdéseinek megválaszolásán alapulhatnak. amelyet korábban irányítottak.

Nyilvánvalóan és a téma bonyolultsága, a célközönség és a célok szerint a jelentés a legegyszerűbbtől a legegyszerűbbig terjedhet, olyan címekkel, amelyek megjelölik a címezni kívánt témát, vagy kiegészítenek diagramokkal , grafikonok, táblázatok, függelékek, lábjegyzetek, hiperhivatkozások.

Eközben a feltüntetendő adatok között szerepelnek: a cím, a kitöltés dátuma és a szerző vagy szerzők neve.

Jelentéselemek és osztályozás

A jelentés általában hat részből áll, amelyeket az alábbiakban ismertetünk ... Borító (lényeges információkat ad a szerzőről és megnevezi a címet), index (az összes tartalom rövidített felsorolása), bevezetés (a jelentés részei és a rendelkezésre álló oldalak összessége), törzs (a tárgy tárgyának teljes fejlesztése), következtetések (ezeknek a legkiemelkedőbb eredményeit foglalja össze, amelyek megkönnyítik a kérdések megoldását) és bibliográfia (ábécé sorrendben és időrendi sorrendben sorolja fel azt az irodalmat, amely elkészítéséhez használták).

Eközben a jelentések a következő kategóriákba sorolhatók: tudományos (foglalkoznak a tudományban rejlő kérdésekkel és például merev nyelvet használnak), technikai jellegűek (többek között a szociológiával, a pszichológiával, az antropológiával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, és egyszerű, de egyszerű nyelvük van. ). a tudományos szigor elvesztése nélkül), terjesztés (a nagyközönségnek szánják őket, és ezért mindenki számára elérhető nyelvvel rendelkezik), ismertető (témakör leírása, valamire vonatkozó útmutatás), elemző (a döntések vagy cselekedetek mellett érvelnek) és meggyőző (küldetésük, hogy meggyőzzék a címzettet, hogy igazodjon a jelentésben kitett gondolathoz).