az emberi fejlődés meghatározása

Mi az emberi fejlődés? Elemek, amelyek kifejezik

Az emberi fejlődés fogalma azt jelöli, hogy egyének, szervezetek és közösségek elsajátítják a képességet, hogy hatékonyan vegyenek részt egy szellemileg és gazdaságilag egyaránt virágzó világcivilizáció felépítésében..

Az a fejlődés, amelyet egy bizonyos közösség lát, többek között a társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális kérdésekben, általában az emberi fejlődés szempontjából nevezi.

Ez az emberi fejlődés abból fog állni, hogy a szabadság és az emberi képességek kialakítása révén kibővíthető az emberek lehetőségeinek és helyzeteinek köre.

Mindannyian kompatibilis módon szeretnénk fejlődni, azonban létfontosságú, hogy képesek legyünk erre hatékonyan felkészülni az oktatás révén, de létfontosságú az azonnali kontextus kialakítása is, amely erre törekszik azáltal, hogy gazdasági és egészségügyi lehetőségekkel is szolgál.

Éppen ezért az oktatás bizonyul a fő motornak, amikor egy közösség lelkiismeretesen és megfelelően irányíthatja fejlődését. A pszichológia szerint az emberi fejlődés integrációk sorozatán keresztül fog megvalósulni, amely magában foglalja az integrációs vagy szintézis folyamatokat, amelyek során az elme kezdi irányítani a szervezetet, és átveszi a helyzetet és a döntéseket.

Aztán, ha az oktatás tény, az emberek képesek lesznek és képesek kiválasztani a legjobb fejlesztési folyamatot, amely lehetővé teszi számukra az életminőség maximalizálását.

Az a személy, aki tisztában van azzal, hogy mit akar az életben, és aki rendelkezik az eléréséhez szükséges oktatási eszközökkel is, aligha éri el sikeresen.

Az a társadalom, amely garantálja az emberi fejlődést

Az emberi fejlődésben nem hagyható figyelmen kívül az a hozzájárulás, amelyet a társadalomnak általában meg kell tennie, vagyis már hangsúlyozzuk az egyéni helyzet ilyen értelemben vett relevanciáját, de azt az értéket, amelyet ebben az értelemben nem lehet lebecsülni vagy minimalizálni. az emberi fejlődésnek is lesz társadalma

Mert pontosan ennek kell javítania az állampolgárok életkörülményein, tekintettel az alapvető szükségletek fedezésére, valamint egy olyan környezet kialakítására, amely garantálja az alkotók jogainak tiszteletben tartását.

Teljesen bebizonyosodott, hogy ha a társadalom nem mozdítja elő az imént vázolthoz hasonló helyzetet, akkor ez aligha fordulhat elő tagjainak fejlettsége szerint.

Az emberi fejlődés mérése

Egy adott közösség emberi fejlődése mérhető és megismerhető az Egyesült Nemzetek e tekintetben tett erőfeszítéseinek köszönhetően.

Van egy speciális programja a szervezetnek, amely kifejezetten az emberi fejlődés tanulmányozásának szentelt és formálisan az ENSZ Fejlesztési Programja néven ismert.

Az emberi fejlődési index az a program által előállított statisztikai mutató, amely, mint mondtuk, az emberi fejlődés állapotát tárja fel benne. Kidolgozásához olyan kérdéseket vesznek figyelembe, mint a születéskor várható várható élettartam, az érett népesség által elért iskolai végzettség és a bruttó hazai termék (GDP) adatán keresztül megismerhető anyagi lehetőségek.