az erkölcsi lelkiismeret meghatározása

Az emberi lény hatalmas nagyságú lény, amint azt a személyes mag mutatja. Az ember egyik jellegzetes megjegyzése az intimitás. Vagyis minden ember képes elmélkedni arról, hogy mi a helyes a cselekvéssel kapcsolatban. Az erkölcsi lelkiismeret megmutatja az emberi lény etikai igazságosságát, amely a racionális ítélkezés révén képes megkülönböztetni ezt a jó cselekedetet attól, ami nem.

Ahogy vannak olyan cselekedetek, amelyek eszközként szolgálhatnak a cél eléréséhez, éppen ellenkezőleg, a jó megvalósítása önmagában is cél, mivel a jó cselekedetek jó közérzetet hoznak azok számára, akik nyugodtnak és elégedettnek érzik magukat a cselekvésük révén. Társadalmi szempontból az erkölcsi lelkiismeret megmutatja a másik ember tiszteletben tartásának fontosságát.

A jó megvalósulása

Az említett erkölcsi lelkiismeretet cselekvési szabályok, általános és egyetemes törvények is meghatározzák, amelyek segítik az egyént az erkölcsi kötelesség fogalmának internalizálásában. Az erkölcsi lelkiismeret egyik fő kritériuma az igazolás. Az emberek képesek reflektálni saját cselekedeteikre a lehetséges hibák felmérése érdekében.

A társadalomnak nagyon fontos szerepe van a társadalmi etika felépítésében is, mivel az oktatás az emberek képzésének egyik legfontosabb eszköze. A tudás a szabadság és az erkölcsi reflexió horizontja. Az embernek megvan a szabadság ajándéka.

Vagyis képes arra, hogy jó cselekedetet hajtson végre, de visszaéléseket is képes végrehajtani. A fontos az, hogy etikai szempontból az emberi lény erényesen cselekszik azzal, hogy felelősséget vállal cselekedetei következményeiért, és meg tudja javítani az okozott kárt bizonyos kudarc elkövetése esetén.

A családi példa fontossága

A szülők erkölcsi referenciát jelentenek gyermekeik számára, mivel cselekedeteikkel pozitív példával vezetik az élet útját. A szülők otthon világos és konkrét szabályok betartásával nevelik gyermekeiket a jó lelkiismeretében. A szülők és a tanárok csapatként dolgoznak a konkrét célkitűzések megvalósításában, mert ez a jóval kapcsolatos tudatosság az élet első éveiben elsajátítható.