mi az ontológiai »definíció és fogalom

A filozófia olyan tudás, amely a racionális gondolkodáson alapszik. Ez egy tudományág, amelyet ágak sora alkot: metafizika, logika, etika, ismeretelmélet stb. A filozófia egyik ága éppen az ontológia.

A nyugati filozófiai hagyományban az ontológia kifejezést a metafizikával egyetemben használják. Meghatározását tekintve az ontológia a valóság tanulmányozása, ezért egy ontológiai reflexió foglalkozik a valóság általános fogalmának elemzésével, amit Arisztotelész Létnek nevezett. Ez nem valami sajátosról és konkrétról (egy adott lényről) szól, hanem az általánosról. a Lét ötlete.

Az ontológiai különböző síkok

A filozófiai reflexió időrendi szempontból megelőzi a tudományt, és ebben az értelemben egyes gondolkodók úgy vélték, hogy létezik a dolgok legfőbb műfaja, és ez a legfőbb műfaj a Lény fogalma, tehát az ontológiai ismeretek a saját dolgain túlmutató megértéssel foglalkoznak.

Néhány filozófiai áramlat megértette, hogy ami meghaladja a valóságot, az a priori fogalmakra utal, vagyis olyan elképzelésekre, amelyek léteznek az emberi megértésben, és amelyek nem függenek a tapasztalattól (például az idő vagy a tér gondolatától).

Vannak filozófiai megközelítések, amelyek a létet általános és végső elvként értelmezik, és ez az elv azonosul Isten gondolatával. Más nézőpontok úgy gondolják az ontológiát, mint a valóságban létező lényegének megértését. Más szavakkal, egy dolog létezéséhez valaminek kell lennie, ezért reflektálnia kell a dolgok létére, és ezzel az ontológiai elemzés foglalkozik.

Az ontológiai és metafizikai elemzést követő gondolkodók úgy vélik, hogy ez a fajta reflexió lehetővé teszi számunkra a konkrét realitások megértését, mivel az antológia az első elvekkel foglalkozik, amelyekből a valóság minden konkrét aspektusára gondolni lehet. Valójában megértik, hogy maga a valóság fogalma ontológiai jellegű, mivel nincs semmi konkrét, ami a "valóság".

Bizonyos ontológiai szempontok a valóság formális kritériumok alapján történő tanulmányozásával foglalkoznak; például a nyelv vagy logika struktúrái, amelyek általános kategóriákként működnek.

Vannak filozófiai áramlatok, amelyek minden ontológiai megközelítést kemény kritikával illetnek, és amellett érvelnek, hogy nincs értelme olyan elméleteket építeni a valóságról, amelyek nem szigorúan tudományosak. Vannak azonban filozófiai megközelítések, amelyek megpróbálják az ontológiai és a tudományos összeegyeztethetővé tenni.

Fotók: iStock - Andrew Rich / RapidEye


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found