a siker meghatározása

Megértve, mint az egyik legpozitívabb, ugyanakkor bonyolultabb jelenséget, amelyet az emberek megtapasztalhatnak, a sikert olyan diadal- vagy eredményhelyzetként írhatjuk le, amelyben az adott személy eléri a várt eredményeket, és ezért elégedett ebben a vonatkozásban.

Az a diadal, amelyet valaki megszerez valamiben, és ez rendkívül boldoggá teszi

Ennek a boldog eredménynek oka lehet egy vállalkozás, egy előadás, egy tevékenység megvalósítása, vagy ennek elmaradása, az emberek vagy a nyilvánosság körében nagyon jó fogadtatása, valami vagy valaki, például egy könyv, egy művészalbum. , többek között egy releváns személyiség mondanivalója.

A siker megtervezhető, vagy spontán történhet, attól a helyzettől függően, amelyben bekövetkezik. Általánosságban elmondható, hogy a siker fogalma a munkához és a társadalmi szférához kapcsolódik, de az, hogy sikeres vagy sikeres az életben, sokkal tágabb fogalom, amely a legkisebbektől a legnagyobbakig és a legjelentősebbekig alkalmazható.

Általánosságban a sikert a tervezett célok diadalaként vagy megvalósításaként érthetjük meg.

Az, hogy valamiben sikeres legyen, legyen az tervezett vagy véletlenszerű, azt jelenti, hogy az ember látja a kívánságait, elégedettnek érzi magát, és ettől teljesen boldognak érzi magát.

A siker a kudarc vagy a vereség ellentéte, ezért az egyik legpozitívabb érzés vagy jelenség, amelyet az emberek megtapasztalhatnak.

A kudarc pontosan az a hátrányos eredmény, amelyet valamiben elérnek.

A siker az élet minden szintjén és feladatán megtalálható, csak javaslatot kell tennie

Normál esetben a siker szót általában a munkahelyen használják, például azt mondják, hogy az ember sikeres karriert fut be, vagy hogy munkája sikeres volt a munkahelyén. De megtalálhatjuk ezt a kifejezést az élet számos területén: sikeres lehet szülőként, olyan tevékenységet folytatva, mint főzés, bizonyos típusú üzleti tranzakciók fejlesztése, művészként, könyvírás, filmkészítés, festés egy kép, színészi játék. regényben stb.

A siker fogalmának összetettsége azonban abban az elképzelésben rejlik, hogy negatív aspektusai is lehetnek.

Így előfordulhat, hogy egy sikeres ember nem akarja tovább kihívni önmagát, és a siker ezen a helyén marad anélkül, hogy már erőfeszítéseket tenne a növekedés folytatása érdekében.

Ugyanakkor a siker nagyobb felelősséggel, nagyobb kitettséggel is jár (mivel a sikeres ember kiemelkedhet a többiek fölött), és ezek mind olyan jelenségek, amelyeket nem mindenki hajlandó fenntartani vagy szembenézni velük.

A nyomást egyesek érzik a siker iránt

Sok esetben vannak olyan rendkívül sikeres művészek, akik nem képesek ellenállni a siker által okozott tipikus nyomásnak, majd az előnyök ellenére, amelyeket minden szempontból megszerezhetnek, úgy döntenek, hogy sikerük legmagasabb pillanatában elköltöznek ettől.

Furcsa, nem? Mivel a legtöbb ember egész életét azzal próbálja elérni, hogy sikereket érjen el, miközben vannak olyanok, akik ezt könnyen elérik, és nem tudják elviselni mindezt.

A művészi világban ezt a viselkedést gyakran sokat látják, színészek, zenészek, akik valamilyen produkcióval fenomenális sikereket érnek el, de akik nem képesek ellenállni a közvélemény és a sajtó ostromának, és például úgy döntenek, hogy kizárják magukat, szó szerint eltűnnek a világból. szakmájukat vagy hivatásukat alacsonyabb szintű expozícióval végezzék.

Az a magyarázat, amelyet a pszichológia hajlamos nyújtani ezekre az esetekre, az a paranoia, amelyet sok ember ébreszt fel a nyilvánosság állandó követelésének eredményeként, hogy lássa őket és tartózkodjon, nem beszélve a sajtóról, amely éjjel-nappal üldözi őket, hogy megszerezzék az életüket intim pillanatfelvételek, amelyek közzétehetők a médiában.

A sikerhez a legjobb testtartás az egyensúly

Mindezek kapcsán azt kell mondanunk, hogy a siker nem a végső, és nem is a legfontosabb dolog az életben, vannak még fontosabb kérdések, mint például az egészség, az egységes család, többek között. Mindent tisztességes és kiegyensúlyozott módon kell mérlegelni, és ha igen, akkor lehetetlen, hogy valami negatívum legyen.

És azt is el kell mondanunk másfelől, hogy nem szabad megbélyegezni, és nyilvánvalóan jó érezni, hogy valamiben sikeresnek érezzük magunkat, mert ez visszaad bennünket bátorságot és növeli az önbecsülésünket, hogy tovább növekedjünk és fejlődjünk.