évfolyam meghatározása

Attól függően, hogy milyen kontextust használunk, a diploma kifejezés különböző hivatkozásokkal rendelkezik.

Általánosságban elmondható, hogy a diploma szót arra használjuk, hogy minden olyan állapotra, értékre és minőségre utaljon, amelyet egy dolog nagyobb vagy kisebb viszonyban megjeleníthet..

Az iskolákban például a szekciókat, amelyekbe a tanulókat életkor, tudás alapján csoportosítják, többek között osztályoknak nevezik. Többek között kezdő évfolyam, középfok, első osztály, második osztály.

Eközben akadémiai kontextusban folytatva, de most egy magasabb stádiumban, például az egyetemen folytatva, a tudományos fokozatot megkülönböztetésnek nevezzük, amelyet az intézmény a tanulmányi program sikeres befejezése után ad.

Másrészt arra a matematika és a geometria eseteiben a kifejezés különös részt vesz benne. A geometria szempontjából a szögek mértékegysége megegyezik a 360 egyenlő rész mindegyikével, amelyre egy kerület felosztható. A matematikában, pontosabban egy racionális formára redukált egyenletben vagy polinomban, annak a kifejezésnek a foka lesz, amelyben a változónak van a legnagyobb kitevője.

És végül amikor az éghajlatról, meteorológiáról és hőmérsékletről van szó, a fok mértékegysége, amelyen keresztül a hőmérsékletet mérik.