mi a családi ellenálló képesség »meghatározása és fogalma

A rugalmasság az emberi képesség arra, hogy szembenézzen olyan helyzetekkel, amelyek személyes nehézségekkel járnak, anélkül, hogy elveszítenék a boldogság képességét. A rugalmasság olyan, mint egy darab gyurma, amelyet annak ellenére, hogy megkapja az élet csapásainak hatását, nem ők kondicionálják, hanem átalakíthatja önmagát és új formákat ölthet. Az emberi lény legyőzésének képességének megértéséhez nemcsak egyéni szerepüket, hanem családi és társadalmi környezetüket is elemezhetjük. A család már gyermekkorunk óta nyomot jelent az életünkben.

A családi környezet pedig bizonyos fokú erőt nyújthat számunkra a nehézségek támaszpontjaként, vagyis a szeretteink összefogása segít abban, hogy támogatási pontjaink legyenek a nehézségekkel szemben. Ez a társaság pedig az önbecsülést hozza magányba, ami akár gyengítheti is a fájdalomra való reagálás képességét.

A család sebezhetőségének foka

A családi ellenálló képesség nagyon fontos, mert megmutatja, hogy az emberek nincsenek egyedül a világon, de a másokkal kialakított kapcsolatok is a saját lényegünk részét képezik. Egyes kapcsolatok pozitívan, nagy örömmel jelzik életünket, míg más kapcsolatok szomorúvá tehetnek minket.

A családi ellenálló képesség elsősorban a kapcsolatokra összpontosít, mint az identitás és a boldogság képességének alapvető tényezője, amellyel mindannyian rendelkezünk. Az a környezet, amelyben felnövünk, és a család, amelynek részesei vagyunk, hozzájárulhat a boldogság motorjává, ugyanakkor az is előfordulhat, hogy egy jelentős belső konfliktusokkal fémjelzett családi mag, például strukturálatlan családok veszélyt jelenthet a háztartás elemeire.

Ebben az összefüggésben a család működésének és párkapcsolati dinamikájának vizsgálata sajátos jelentést nyer. A család egészségi szintje, amely az egyes tagokat is befolyásolja. A család védő tényezői. A mag alkalmazkodóképessége a változásokhoz való alkalmazkodásra.

Rizikó faktorok

Vannak olyan kockázati tényezők, amelyek növelhetik a család kiszolgáltatottságának mértékét, például gazdasági körülmények. Másrészt az a tény, hogy olyan traumatikus esemény történt, amely hatással volt a háztartás tagjaira, növeli a család reagálásának kiszolgáltatottságát is.

A családi ellenálló képesség révén olyan erőforrások fejlesztése lehetséges, amelyekkel válsághelyzetbe kell szállni. A családi feszültségeket is figyelembe kell venni. A család olyan rendszer, amelynek megvan a maga struktúrája és viselkedési dinamikája.

Fotók: iStock - KatarzynaBialasiewicz / fotostorm