bekezdés meghatározása

A bekezdés olyan beszédegység, amely egy írott szövegben kifejez egy ötletet vagy érvet, vagy reprodukálja a beszélő szavait egy beszédben. Olyan mondatkészletből áll, amelyek rendelkeznek bizonyos tematikus egységgel, vagy bár nincsenek, de együtt hangzanak el.

A szövegen belül könnyen felismerhető a következő jellemzők miatt: Nagybetűvel kezdődik, és egy ponttal végződik, és több mondatot tartalmaz, mint mondtuk, ugyanazon az altémán belül, miközben az egyik csak a fő gondolatot fejezi ki.

A szokásos szokás a szöveg paragrafusainak szétválasztása egy behúzást tesz annak elejére, ugyanazt a helyet három-öt szóközzel elfoglalva, kiegészítve azt egy üres sor bevezetésével vagy nagyobb elválasztással az ugyanazon végén található következő sorhoz képest.

A bekezdéseknek több típusa van: elbeszélés (egy hír vagy krónika jellemző állítássorozattal), leíró (érzéki leírással fokozza a szó használatát), érvelő (Célja vélemények ismertetése, vagy ennek hiányában cáfolni azokat a befogadó meggyőzésére), ismertető (elmagyarázza vagy továbbfejleszti a bemutatott témát), együttérzés vagy ellentét (összehasonlítja a tárgyakat vagy ötleteket a hasonlóságok és különbségek megjelölésének szándékával) és felsorolás (felsorolja azokat a helyzeteket, amelyek a leginkább a legkevésbé fontosak).