tematikus tengelyek meghatározása

Az oktatás tervezésében a tanároknak bizonyos következetességgel kell rendelniük az ismereteket, különben a különböző témákat minden összefüggés nélkül bemutatnák. Ebben az értelemben a tematikus tengely alapvető szkriptként működik, amely bizonyos egységet hoz a különböző témákhoz, de bizonyos összefüggésekkel.

A tematikus tengely a tartalom és a kapcsolódó tudományágak összessége. Ily módon a vizsgált területek mindegyike kapcsolatban áll a többivel, mert mindegyikük ugyanazon a síkon vagy tengelyen osztozik. Ez a tudásrendezési és megértési mód különösen hasznos, mert lehetővé teszi a különböző tantárgyak összekapcsolását.

Az oktatás tervezésének szempontjából a tematikus tengely ötlete a különféle modulokban történő tanulmányi program megszervezését és a hallgatók tanulmányi eredményeinek értékelését szolgálja. Az oktatási terminológiában a tematikus tengely gondolata alapvető szempontot jelent a tanítási és tanulási folyamat módszertani és didaktikai kérdéseiben.

Röviden: arról van szó, hogy mit kell tanítani, és hogyan kell megszervezni a különböző tudásterületeket.

Két szemléltető példa

A hallgatónak ismereteket kell megszereznie a matematika területén, és ezeket egy tematikus tengelyben mutatják be, amelyet a következő tudományterületek alkotnak: geometria, statisztika, algebra és számítás.

A statisztikában a hallgatónak meg kell ismernie bizonyos tartalmakat, például a diagramok értelmezését, a változók elemzését és a valószínűség alapjait.

A geometriában elvárható, hogy a hallgató ismerje a különböző geometriai ábrákon a területek és kerületek kiszámítását, és ismerje a derékszögű síkot.

Az algebra és a számítás területén vannak tartalmak természetes halmazokon, szekvenciákon, határokon stb.

Egy ország földrajzának tanulmányozása során a következő tematikus tengely használható: a fizikai térkép és a politikai térkép meghatározása és példái, a természetes összetevők, a gazdasági összetevők, az infrastruktúrák és a lakossággal kapcsolatos szempontok.

A tematikus tengely fogalma a múzeumok oktatási projektjeire érvényes

A legtöbb múzeumban létezik olyan oktatási megközelítés, amely révén a tantárgyakról szóló ismereteket továbbítják.

A természettudományi múzeum látogatói megfigyelhettek néhány didaktikai tartalmat a következő tematikus tengely szerint rendezve: az élőlények besorolása, a sejt az élet alapvető egységeként és a szaporodás különféle formái. A tematikus tengely ezen példája lehetővé teszi a látogató számára, hogy valamilyen tudás asszimilálásakor mintát kövessen.

Fotó: Fotolia - rwgusev