a determinizmus meghatározása

A determinizmus az az áram, amely úgy véli, hogy az emberi lény sorsát nem a Szabadság hanem egy olyan előzetes determinisztikus törvény által, amely magában a sorsban rejlik és születésétől fogva íródott. Vagyis ebből a szempontból az emberek nem kerülhetik el a saját sorsukat, még akkor sem, ha nem tudják, mi fog történni a jövőben.

Lényegében ez a nézőpont nagyon redukcionista mivel a szabadság az a feltétel, amely megkülönbözteti az embert az állatoktól. Mindenki szabad, képes döntéseket hozni és választani a különböző lehetőségek közül út ami a legjobban megfelel annak a helyzetnek.

A filozófiában a determinizmus az ok és okozat szabályán alapszik

A determinizmus a filozófia áramlata az, amely a valóságot ok-okozati összefüggésben magyarázza. Vagyis minden aktuális esemény minden későbbi eseményt feltételez még a gondolat síkján is.

A determinisztikus gondolkodásmódban nincs esély a valóság megmagyarázására, hanem a szükségszerűség, vagyis a kontingencia hiánya.

Küzdelem a szabadság hiányának érzésével

Ily módon a determinizmus egyfajta elítélésnek tűnik, amely elől az egyén nem tud elmenekülni, ha kínzó sorsra ítélik. Kétségtelen, hogy minden filozófiai vitát az egyes emberek értékei és meggyőződései közvetítenek, azonban a szabadságon alapuló gondolat, mint a személyes fejlődés és a teljes fejlődés motorja megerősítése jó képlet a szabadság hiányának tekintett determinizmus elleni küzdelemhez. A Szabadság Ez tehát a legemberibb tulajdonság, ezért olyan tulajdonság, amely megmutatja az emberi szív nagyságát.

Vannak emberek, akik determinisztikus gondolatokkal kondicionálják magukat. Kényelmes megszakítani az ilyen típusú korlátozó gondolatok láncolatát azáltal, hogy emlékezünk egy alaptételre: az, hogy valami ma nem lehetséges, még nem jelenti azt, hogy mindig ilyen lesz.

Egy olyan világ, amely az idő múlásával változni és alkalmazkodni késztet bennünket

Az élet változás és evolúció, ezért az élet magában foglalja a kényelmi zóna folyamatos elhagyását.

A determinizmus különböző nézőpontokból értelmezhető, például gazdasági szempontból, amint azt a marxista áramlat mutatja. Másrészt a vallási determinizmus azt is megmutatja, hogy az emberek cselekedetei tükrözik az isteni akaratot, mert Isten mindenható és képes dönteni a teremtmények sorsáról.

A genetikai determinizmus azt mutatja, hogy az emberek evolúciós alkalmazkodásuknak megfelelően cselekednek.