a morphosyntax meghatározása

Ez a kifejezés két görög eredetű szó kombinációja, a morpho, amely formát jelent, és a szintaxis, amely rendet jelent. Ily módon a morphosyntax a szavak és különböző részeik tanulmányozása a mondat egészében.

A morphosyntax a nyelvészet része, és az a terület, amely a mondatokba épített elemek és szabályok összességére összpontosít.

Egy egyszerű mondat morfoszintaktikai elemzése

Bármely mondat, egyszerű vagy összetett, értelmezhető morfológiailag és szintaktikailag. Morfológiai dimenziójában minden elemét tanulmányozzák. Így a "Luis elmagyarázta a történetet nagybátyjának" egyszerű mondatban a következő elemeket mutatják be: Luis név, magyarázott ige, "a" meghatározó, a "történet" név, "a" elöljárószó, "su" meghatározó és "bácsi" főnév. Ha ugyanannak a mondatnak a szintaktikai elemzését elvégezzük, az alábbiak láthatók: a magyarázott ige az állítmány magja, Luis az alany magja, a történet a közvetlen és a nagybátyja a közvetett tárgy. Ezzel a két példával megkaphatjuk egy egyszerű mondat morfoszintaktikai elemzését.

A Morphosyntax a szavak formáit és funkcióit tanulmányozza

Minden szónak van bizonyos formája vagy morfológiája (például a "lányok barátaikkal tanulnak" mondatban a mondat meghatározói, főnevei és igéje többes formában vannak). Ugyanakkor a szavaknak és azok kombinációinak sajátos funkcióik vannak (alany, állítmány, kiegészítés stb.).

Ha a morfológiáról beszélünk, meg kell jegyezni, hogy a szavaknak nyolc különböző kategóriája van: főnevek, melléknevek, igék, határozószók, elöljárók, kötőszók, cikkek és névmások. Ha utalunk a szintaxisra, megpróbáljuk elemezni, hogy az egyes kategóriákba tartozó szavak mindegyike milyen funkciókat tölt be, vagyis mire szolgál.

A nyelvtan egyéb részei

A morfológia és a szintaxis mellett a nyelvtannak más részei is vannak, például szemantika, fonetika, fonológia vagy helyesírás.

- A szemantika tanulmányozza a szavak jelentését és kapcsolataikat (például szinonimia, antonímia vagy poliszémia).

- A fonetika azt vizsgálja, hogyan ejtik a szavak hangjait, míg a fonológia az egyes nyelvek hangrendszerével foglalkozik (például a spanyolnak öt magánhangzó és 19 mássalhangzó fonéma van).

- Végül a helyesírás az írást szabályozó szabályokra összpontosít.

Fotók: Fotolia - Alla72 / Lorelyn Medina


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found