esemény meghatározása

A incidens ez mi akadályozza a helyzet vagy esemény normális lefolyását.

Ami akadályozza a helyzet normális fejlődését, és például felfüggeszti és megszakítja azt

Ez a bekövetkező esemény váratlan módon felfüggeszti vagy megszakítja azt, ami történt vagy várhatóan megtörténik, és akadályozza a dolgok normális menetét.

Több ezer olyan helyzet állhat elő, amelyek negatív következményeket okozhatnak vagy nem, és egyes esetekben szükség van a tervezett és felfüggesztett tevékenységek átütemezésére.

Felhasználások és alkalmazások

Például a jelölt kampánycselekménye során a nyilvánosságból származó személy bántalmazza az érintett jelöltet, majd a cselekményt azonnal felfüggesztik. Az agresszió ebben az esetben az az esemény, amely egy beszéddel és csapata előadásával egyenesen megszakítja annak az eseménynek a természetes folytonosságát, amelyre a jelölt cselekedete a megbeszélés szerint sor került.

Bizonyos esetekben a következmények minden bizonnyal súlyosak lehetnek, és valaki halálához vezethetnek, ezekben az esetekben konkrét tragédiáról fog beszélni.

Küzdelem két vagy több ember között

Másrészről az incidens kifejezést használják a két vagy több ember közötti harc vagy vita. “A River és Boca mérkőzést negyven percre felfüggesztették az első félidőben a River tribünjén kirobbant harc miatt, amely egy rajongó meggyilkolásával zárult..”

Ez a harc vagy harc csak olyan verbális agressziókból állhat, amelyek nem haladják meg az értéket és ott véget érnek, erőteljes szóváltással, vagy magában foglalhatja a fizikai erőszak alkalmazását, annak minden következménnyel járhat, például azzal, hogy valaki súlyosan elmegy sért.

Törvény: mini-tárgyalás, amelyet egy anyaügy kapcsán követnek

Közben a jogi esetek, egy eset az kérdés, amely különbözik attól a fő kérdéstől, amelyet egy tárgyalás során lefoglalt, de amely kapcsolatban áll vele

A leggyakoribb események, amelyek általában a tárgyalás rendes folyamán fordulnak elő, a következők: a bemutatott bizonyítékok megtámadása, a bíró vagy a tanú megtámadása, a folyamat elhalasztásának kérése.

Közben az eset megoldható lakásEkkor a bíró a másik fél meghallgatása nélkül úgy dönt, hogy a kérdéses eseménynek nincs kapcsolata a felek követeléseivel, vagy ezt elmulasztja, mert ez nem időszerű; vagy az érintett felek előzetes meghallgatása.

Az a mondat, amely rendesen megoldja az eseményt, a konfliktusban álló felek előzetes meghallgatásával, annak a bírónak vagy bíróságnak felel meg, amely meghallgatja az anyát vagy a fő ügyet, és ennek folyamata során ezt ideiglenesnek nevezik.

Foglalkozási esemény: a munkahelyen keletkező probléma, amelyben a munkavállaló egészsége veszélyben van

Másrészt megtalálhatjuk az úgynevezett munkaügyi incidenseket, amelyek, ahogy a neve is előre jelzi, olyan probléma, amely az ember munkahelyén keletkezik, és amely veszélybe sodorja egészségét és más munkavállalók egészségét.

Szorosan kapcsolódik a munkahelyi baleset fogalmához.

Az ilyen típusú, sok esetben a munkavállalók számára súlyos, sőt végzetes következményekkel járó események elkerülése érdekében a vállalatok ellenőrzésével foglalkozó szervezetek és maguk a vállalatok is nagyon szigorú protokollokat kezdtek kidolgozni az ilyen értelemben vett védelemről. a feltételeket kivétel nélkül be kell tartani.

Bármely ilyen értelemben vett eltérést meg lehet és kell büntetni, mivel a tét a dolgozó emberek élete.

Természetesen vannak olyan munkák, amelyek kockázatosabbak, mint mások, az a kockázat, hogy egy építőmunkás egy irodai dolgozót tapasztalhat, nem azonos.

Tehát a protokollokat és az ellátást a munkafeladatok alapján fejlesztjük ki.