Kategória: Társadalmi

A nemzeti identitás meghatározása

A nemzeti identitás meghatározása

A nemzeti identitás alatt annak a személynek az identitását értjük, aki kapcsolatban áll azzal a nemzettel, amelyhez tartozik, akár azért, mert ezen a területen született, akár egy közösség része volt, akár azért, mert a szokásokhoz és hagyományokhoz való kötődést érezte annak a nemzetnek.
A kultúra meghatározása

A kultúra meghatározása

A kultúra azon formák és kifejezések összessége, amelyek az adott társadalmat idővel jellemzik.. A formák és kifejezések halmaza megértette és magában foglalja a szokások, hiedelmek, általános gyakorlatok, szabályok, normák, kódexek, ruházat, vallás, rituálék és létmódok, amelyek dominálnak az azt integráló köznépben.
Az életprojekt meghatározása

Az életprojekt meghatározása

Az életprojekt egy megrajzolt terv, egy létfontosságú séma, amely illeszkedik az ember prioritásainak, értékeinek és elvárásainak sorrendjébe, aki sorsának tulajdonosaként dönti el, hogyan akar élni. Ez az életprojekt közvetlenül kapcsolódik a boldogság mert az emberi szív valójában azt akarja, hogy kapcsolatba lépjen a teljes élet örömével.
A személyiség meghatározása

A személyiség meghatározása

A személyiség azon fizikai, genetikai és társadalmi jellemzők összessége, amelyeket az egyén összegyűjt, és amelyek a többitől eltérően és egyedivé teszik.. Latinul van utalása personalis, áll a szóból személy, amely magában foglalja a színházban történelmileg felismert maszkot, utalással a görögre is prossopon (szó szerinti értelemben vett maszk), és a subjijo -alis, fordítva: "hivatkozva". 
A rekreáció meghatározása

A rekreáció meghatározása

A kikapcsolódás alatt mindazokat a tevékenységeket és helyzeteket értjük, amelyekben a szórakozás folyik, valamint a kikapcsolódást és szórakozást. A ma meglévő rekreációs lehetőségek szinte végtelenek, különösen azért, mert minden ember felfedezheti és kialakíthatja az érdeklődését a kikapcsolódás és a szórakozás különböző formái iránt.Vagy
Az indoklás meghatározása

Az indoklás meghatározása

Az indoklás olyan érv, amely támogat vagy támogat egy ötletet. Más szavakkal, ez olyasmi, amellyel meg lehet magyarázni valamit, ami egy korábbi állítás kiegészítéseként vagy pontosításként szolgál.Az igazolás fogalmát a mindennapi nyelvben, a formális összefüggésekben és végül a tudományos kutatás területén használjákIndokolnunk kell, amit mondunkHa nyilatkozom, akkor nagyon valószínű, hogy a beszélgetőtársa
A szexuális identitás meghatározása

A szexuális identitás meghatározása

A identitás A szexuális egy belső és egyben intim élmény. Más szavakkal, minden ember szabadon dönthet arról, hogy kivel osztozik szexuális hajlamában. Az igazság az, hogy különböző típusú szexuális identitások léteznek, ami azt mutatja, hogy a szeretet megértésének különböző módjai is vannak.Min
A konfliktus meghatározása

A konfliktus meghatározása

A konfliktus olyan helyzet, amely problémával, nehézséggel jár és későbbi konfrontációkhoz vezethet, általában két fél között, vagy lehetnek több is, akiknek érdekei, értékei és gondolatai teljesen eltérő és ellentétes álláspontokat képviselnek. E
A folklór meghatározása

A folklór meghatározása

A folklór ő többek között egy nép, egy régió vagy egy ország hagyományainak, szokásainak és dalainak összessége, vagyis a folklór, más néven folklór vagy folklór, az a egy bizonyos nép kultúrájának kifejezése és hogy ezért meg fogja különböztetni a többitől; zenéje, tánca, történetei, legendái, szóbeli története, poénjai, babonái, szokásai, művészete és a városban együtt élő
A biztonság meghatározása

A biztonság meghatározása

A biztonság az védelem érzése a hiányosságokkal és a külső veszélyekkel szemben amelyek negatívan befolyásolják az életminőséget; mindaddig, amíg egy érzésre hivatkoznak, a biztonsági fokozat meghatározásának kritériumai bűnössé teszik bizonyos fokú szubjektivitást. &#
A szociális hálózat meghatározása

A szociális hálózat meghatározása

A közösségi hálózat olyan társadalmi struktúra, amely olyan emberekből, szervezetekből vagy szervezetekből áll, amelyeket egy vagy több kapcsolattípus kapcsol össze egymással, például: barátság, rokonság, gazdasági, szexuális kapcsolatok, közös érdekek, ugyanazon hiedelmek kísérletezése egyéb lehetőségek.Az e
Az iskola meghatározása

Az iskola meghatározása

Az iskola olyan oktatási intézmény, amelyben kötelező oktatást tartanak. Oktatási intézmény, ahol a tanítást oktatják Iskolánkban megértjük azt az intézményt, amely a tanulók és a tanárok közötti oktatási és tanulási folyamatot szenteli.
A csoport meghatározása

A csoport meghatározása

A csoport olyan emberekből áll, akik meghatározott és kölcsönös szerepet játszanak, akik normák, értékek és célok szerint cselekszenek, amelyekről formális megalakulásuk előtt megállapodtak, hogy fenntartsák annak folytonosságát és stabilitását a társadalomban..Le
Az egyenlőség meghatározása

Az egyenlőség meghatározása

Az egyenlőség az az azonos bánásmód, amelyet egy organizmus, állam, vállalat, egyesület, csoport vagy egyén faji, nemi, társadalmi osztályú vagy más elfogadható körülmény miatt, vagy annak gyakorlati megvalósítása érdekében mindenféle kifogás nélkül kínál az embereknek.
Az empátiás meghatározása

Az empátiás meghatározása

Az empátia alatt általában azt az érzést értik, amely fájdalom vagy szenvedés kíséretében jár annak az embernek, aki ilyen állapotban van. Az empatikus ember fogja megmutatni ezt az érzést. Amikor egy személy bizonyos helyzetben vagy okban szenved, egy másik személy (ismeretes vagy nem az első) érezhet empátiát azon egyszerű tény iránt, hogy felismerik, hogy a szenvedés, a fájdalom vagy a bánat állapota az emberi lény jellemző és közös ál
A szervezet meghatározása

A szervezet meghatározása

A szervezet kifejezésnek két alapvető hivatkozása van. Egyrészt a szervezet szóval a szervezés vagy a szervezés cselekvését vagy eredményét értjük. És másrészt, Meghatároznak egy rendszert, amelyet bizonyos célok vagy célok kielégítő elérésére terveztek, miközben ezek a rendszerek más, kapcsolódó funkciókat ellátó alrendszerekből állhatnak.A s
Az állapot meghatározása

Az állapot meghatározása

A státusz az a helyzet, az a társadalmi és gazdasági skála, amelyhez az egyén egy közösségen belül tartozik, ezt a tényt a gazdasági helyzet, a munka vagy a szakmai tevékenység, valamint az életük során megszerzett presztízse határozza meg.
A szociokulturális definíció

A szociokulturális definíció

A szociokulturális kifejezés bármely olyan folyamatra vagy jelenségre utal, amely egy közösség vagy társadalom társadalmi és kulturális vonatkozásaihoz kapcsolódik. Ily módon egy szociokulturális elemnek kizárólag olyan emberi teljesítményekkel kell foglalkoznia, amelyek mind a közösségi élet megszervezését, mind annak értelmét szolgálhatják.
A pszichológia meghatározása

A pszichológia meghatározása

A pszichológia az a tudomány, amely elméletileg és gyakorlatilag egyaránt foglalkozik az emberi viselkedés biológiai, társadalmi és kulturális aspektusainak tanulmányozásával társadalmi és egyéni szinten, valamint az emberi elme működésével és fejlődésével..A
A viselkedés meghatározása

A viselkedés meghatározása

A viselkedés az a mód, ahogyan az egyén viselkedik vagy cselekszik az életben, vagy bármely más társadalmi szereplő. Vagyis a viselkedés az az eljárás, amelynek során az emberek vagy szervezetek a kapott különböző ingerekkel szemben és a környezettel kapcsolatban működnek.Egy
Az önértékelés meghatározása

Az önértékelés meghatározása

A önértékelés Ez egy olyan módszer, amely magában foglalja az adott vagy az adott feladatra vagy tevékenységre rendelkezésre álló saját kapacitás értékelését, valamint az elvégzett munka minőségét, különösen a pedagógiai területen.E
A társas kapcsolatok meghatározása

A társas kapcsolatok meghatározása

A kapcsolatot annak a levelezésnek vagy kapcsolatnak nevezzük, amely valami vagy valaki között létrejön egy másik dologgal vagy egy másik személlyel. Eközben a társadalmi kapcsolatok azok a társadalmi interakciók, amelyeket két vagy több ember közötti társadalmi normák szabályoznak, mindegyik társadalmi helyzetet mutat és társadalmi szerepet játszik.
Újév meghatározása

Újév meghatározása

Az idő elkerülhetetlenül az élet ritmusában telik el, amelyet ciklusok jeleznek. Az évnek 365 napja és tizenkét hónapja van. Minden év decemberében elbúcsúzunk a mostani esztendőtől, hogy köszöntsük január következő hónapját, amely egy új év kezdete. A n
A vidéki népesség meghatározása

A vidéki népesség meghatározása

A vidéki népesség fogalmát azokra a népességtípusokra alkalmazzák, amelyek nem urbanizált területeken helyezkednek el, és amelyek elsődleges termelésre szánják magukat, legyen szó akár mezőgazdasági, akár állati termékekről. A
A szolidaritás meghatározása

A szolidaritás meghatározása

Az érzés iránti szolidaritás kifejezéssel ismeretes, vagy sokak által értéknek is tekinthető, amely révén az emberek egyesülten érzik és ismerik el ugyanazokat a kötelezettségeket, érdekeket és eszméket, és egyben az egyik olyan alapvető pillért alkotják, amelyen a modernek etika.A
A pszichometriai teszt meghatározása

A pszichometriai teszt meghatározása

A pszichológia területén fontos objektíven és pontosan meghatározni azokat az egyéneket, akik a tanulmány tárgyát képezik. Ne feledje, hogy a pszichológia tudomány, és mint ilyen szigorú és megbízható mérőeszközökre van szükség.A
A terület meghatározása

A terület meghatározása

A terület szó arra a meghatározott területre utal, amely egyén, szervezet, intézmény, állam vagy ország törvényes birtokában van. A terület fogalma tág és változatos. A földrajzban széles körben használják, és ha egyes esetekben politikai koncepciója van, másokban szorosabban kapcsolódik a táj, a régió, a tér és az éghajlat változataihoz.
A perspektíva meghatározása

A perspektíva meghatározása

A perspektíva Ez az a konkrét, sajátos és szubjektív nézőpont, amely az embernek egy adott témában van. A perspektíva nem rögzített és mozdíthatatlan, mivel az a szokás, hogy az ember egész életében pontosan megváltoztatja véleményét bizonyos szubjektumokról, mert a tapasztalat módosítja a valóság értelmezésének módját is.
A randevú meghatározása

A randevú meghatározása

A randevú a kapcsolat alapvető szakasza. A eljegyzés Ez két olyan ember kölcsönös ismeretségét tükrözi, akik randevúzással töltenek időt, amelyek megmutatják a hódítás idejének tipikus csábítási folyamatát. A
Mi az igazi szerelem

Mi az igazi szerelem

Az igazi szerelem az az érzés, amelyet párként éltek meg, és amelyről sokan álmodnak. Ki kell emelni, hogy a szeretet igaznak lennie kölcsönösségnek kell lennie. Nincs szerelem, ha valaki szeret, de nem viszonozzák. Csak közös projekt hozható létre közös kölcsönös összefogással és mindkettő akaratával. A
A csapatmunka meghatározása

A csapatmunka meghatározása

Több ember által végzett munka és egy cél eléréseA csapatmunkának az emberek kölcsönös együttműködését nevezik bizonyos eredmények elérése érdekében. Ebből a szempontból a csapatmunka utalhat bizonyos sportokra, gazdasági vagy társadalmi célú együttműködésre, a politika területén közösen tett kezdeményezésekre stb.Adj
A központi idegrendszer meghatározása

A központi idegrendszer meghatározása

A Idegrendszer két nagy részre oszlik, a Központi idegrendszer és a Perifériás idegrendszer. A központi idegrendszert az agy és a gerincvelő alkotja, az agy a maga részéről az agy, a kisagy és az agytörzs. A perifériás idegrendszer a perifériás idegekből áll, amelyek megjelennek vagy eljutnak a gerincvelőhöz, ezek eloszlanak a testben.A k&
A csípő meghatározása

A csípő meghatározása

A szó hipszter Ez a múlt század 1940-es éveiből származó kifejezés, bár csak az 1990-es években szerzett nagyobb ismertséget, amikor elkezdték használni leírja azokat a fiatalokat és serdülőket, akik a közép- és felsőbb osztályba tartoznak, a város őslakosai, és akik a divat és a kultúra tekintetében olyan érdeklődést mutatnak ki, amelyek messze vannak az uralkodóktól, ilyen a alternatív zene vagy független film, egyszerűbb szavakkal, az alternat&#
A társadalmi szervezet meghatározása

A társadalmi szervezet meghatározása

A társadalmi szerveződés alatt minden olyan embercsoportot értenek, amely közös elemekből, közös gondolatokból, a világlátás hasonló módjaiból jön létre.Ezenkívül fontos, hogy egy ilyen embercsoportot társadalmi szervezetnek tekintsenek, hogy van cél, amelyet el kell érni, legyen az szolidaritás vagy magán. E
A nukleáris család meghatározása

A nukleáris család meghatározása

A család létfontosságú hivatkozási pont minden olyan gyermek számára, aki felnőttkorában tudatában van a gyökerek értékének és gyermekkorában a védelem, a gondoskodás és a szeretet környezetében nő fel. A
A kulturális sokszínűség meghatározása

A kulturális sokszínűség meghatározása

A szó sokféleség Ez egy olyan kifejezés, amely lehetővé teszi a különböző dolgok különbségének, változatosságának, eltérésének és bőségének utalását egy adott összefüggésben. Y
A tartozás érzetének meghatározása

A tartozás érzetének meghatározása

A az összetartozás érzése Arra a tulajdoni vagy birtoklási érzésre utal, amelyet egy személy birtokol egy tárgy vagy anyagi jav felett. Vagyis az összetartozás érzése megmutatja a kapcsolatot a dolog tulajdonosa és az említett ingatlan között.
A család meghatározása

A család meghatározása

Ez egy érzelmi és / vagy vérkapcsolat legalább két ember között, akiknek elismerése jogi és szociokulturális területen alakul ki a lehetőségek sokaságának dinamikája szerint, míg a vallás szorgalmazza, hogy fenntartsák azokat a hagyományos előírásokat, amelyeket az Isten előtt kinyilvánított kötelék irányít. f&
A burzsoázia meghatározása

A burzsoázia meghatározása

A szociológia számára, A burzsoázia olyan társadalmi osztály, amelyet saját termelőeszközeivel jellemez, és ennek köszönhetően kizsákmányolási viszonyt létesít a proletariátussal vagy a munkásosztály társadalmi csoportjával, ahonnan meg fogja vásárolni munkaerejét, mivel nincs saját termelőeszköze. Ez
Az értékítélet meghatározása

Az értékítélet meghatározása

Az ítélet olyan vélemény, vélemény vagy értékelés, amelyet valaki valamiről vagy valakiről megfogalmaz, és amelyből az ember általában meghatározza, hogy valami jó vagy rossz, mikor igaz vagy hamis, mikor megbízható vagy nem, szempontja természetesen. A
A túlzsúfoltság meghatározása

A túlzsúfoltság meghatározása

A túlzsúfoltság kifejezés arra a szerencsétlen állapotra utal, amelyet az egyének vagy állatok ugyanazon a helyen történő összezsugorodása vagy felhalmozódása jellemez, amelyek szándékosan még nem voltak fizikailag felkészülve őket elszállásolni.Va
Az egymásrautaltság meghatározása

Az egymásrautaltság meghatározása

A kifejezés egymásrautaltság lehetővé teszi a kölcsönös függőségazaz kölcsönös, ami két kérdés, változó között létezik, emberek, országok, többek között,Alapvetően az egymásrautaltság olyan helyzetet fog jelenteni, amelyben az egymásrautaltság helyzetében lévő változók, emberek stb. k&#
A szervezetek meghatározása

A szervezetek meghatározása

A szervezetek szó azokra az entitásokra utal, amelyeket olyan személyek hoznak létre, akiknek hasonló érdekeik és értékeik vannak, és akik bizonyos célkitűzéseket próbálnak elérni általa. A szervezetben minden egyén egy meghatározott és speciális funkciót tölt be, amelynek célja bizonyos eredmények elérése.
A modern tánc meghatározása

A modern tánc meghatározása

A tánc a klasszikus képzőművészet egyike. A táncosok mozdulatok és ritmus révén fejezik ki az érzelmeket és az érzéseket. Minden tánc vagy tánc egy adott pillanathoz kapcsolódik. Némelyikük egy rituálé része, más része puszta időtöltés, és a legtöbb esetben a művészi kifejezés ezen formája a szórakoztató világ felé irányul. Ha
A Hostile meghatározása

A Hostile meghatározása

Az ellenség szó minősítő melléknév, amely arra utal, hogy egy személy, helyzet vagy jelenség agresszív vagy kellemetlen legyen. Az ellenségesség az ellenségeskedésből, az agresszív és veszélyes módon történő reagálás magatartásából származik egy személy vagy lény integritására. Az
Meghatározása Drag Queen

Meghatározása Drag Queen

A show-üzletben vannak olyan férfi művészek, akik női ruházatban és sminkben lépnek fel. Ezek a művészek címletet kapnak, Drag Queen.A Húzókirálynő nem normális tulajdonságokkal rendelkező nőt képvisel, mivel ruházata és külseje nagyon eltúlzott; nagy emelvényekkel, markáns parókával, provokatív ruhával és röviden nagyon impozáns színpaddal. Í
A szabadidő meghatározása

A szabadidő meghatározása

A szabadidő az az idő, amelyet az emberek azoknak a tevékenységeknek szentelnek, amelyek nem felelnek meg hivatalos munkájuknak vagy alapvető háztartási feladataiknak. Különböző jellemzője, hogy ez egy rekreációs idő, amelyet a "tulajdonosa" tetszése szerint használhat fel, vagyis ellentétben azzal, ami a nem szabad idővel történik, amikor a legtöbbször nem választhatja ki a befejezés időpontját, az illető eldöntheti, hogy hány órát szánjon rá. Bár
A kötelességek meghatározása

A kötelességek meghatározása

A kötelességek kifejezés olyan tevékenységekre, cselekedetekre és körülményekre utal, amelyek bizonyos erkölcsi vagy etikai kötelezettséget vonnak maguk után. A kötelességek általában bizonyos attitűdökhöz kapcsolódnak, amelyeket származásuktól, etnikai hovatartozásuktól, kortól vagy életkörülményektől függetlenül minden ember köteles teljesíteni annak érdekében, hogy biztosítsa az emberiség többi ré
Az alapelvek meghatározása

Az alapelvek meghatározása

Parancsára etika, az elveket Ők azokat a normákat vagy szabályokat, amelyek az ember viselkedésének irányítását szolgálják. Normák és értékek sorozata, amely irányítja és irányítja az ember viselkedését úgy, hogy növekedése a törvénynek megfelelően és annak keretein belül valósuljon megVagyis az elvek abból állnak általános normák, amelyek minden közösségre, kultúrára általánosan kiterjedn
Az egyszülős család meghatározása

Az egyszülős család meghatározása

A család fogalma nagyon tág és különböző perspektívákból tanulmányozható: történelmi evolúciója, mint a társadalom intézménye, elemezve a társadalomon belüli funkcióit, vagy felosztva a családokat különböző tipológiáikra. H
A jó bánásmód meghatározása

A jó bánásmód meghatározása

Azáltal, hogy a társadalomban élnek, az emberek kapcsolatba lépnek egymással az élet minden területén, a családon belül, a munkahelyen, az iskolában vagy az utcán. Minden körülmények között létezik egy íratlan törvény, amely szerint kívánatos, hogy a jó bánásmód érvényesüljön az egyének között.
A bizonytalanság meghatározása

A bizonytalanság meghatározása

A bizonytalanság a biztonság hiányának érzése vagy felfogása, amelyet az egyén vagy egy társadalmi csoport képének, testi és / vagy mentális integritásának és a világgal való kapcsolatának érzékel.
A fegyelem meghatározása

A fegyelem meghatározása

Ahhoz, hogy a társadalom bármely területén fennálljon a rend, szükség van egy sor irányelv és szabály létrehozására, amelyek meghatározzák, hogy mit szabad és mit nem. Más szavakkal, egy fegyelem. Ez magában foglalja a rendezett és kitartó cselekvés végrehajtását egy bizonyos jó vagy cél elérése érdekében, vagyis az életben kitűzött cél elérése érdekében, bármit is javasolunk, függetlenül attól
A fitnesz meghatározása

A fitnesz meghatározása

E képességre való alkalmasság és az a jó hajlandóság, amelyet az ember megmutat egy bizonyos feladat, munkakör vagy funkció elvégzésére vagy végrehajtására, bár ezt nem csak munkára, hanem valamilyen sporttevékenységre és gyakorlatra is redukálhatjuk.
Az elvárás meghatározása

Az elvárás meghatározása

A elvárás kiderül, hogy az a remény, az illúzió érzése, amelyet az egyén megtapasztal, mielőtt lehetősége van egy cél elérésére vagy bármilyen más típusú eredményre az életében. “Nagy elvárásokat támasztok a kapcsolatunkban, és a megtévesztéseddel nem tettél mást, csak elpusztítottál mindent, amit együtt építettünk. Arr
A szociális kontroll meghatározása

A szociális kontroll meghatározása

A társadalmi kontrollról szólva a különféle szabályok és szabályozások azon csoportjára utal, amelyeket a társadalom kifejezetten vagy hallgatólagosan hoz létre az egyének rendjének fenntartása érdekében, és lehetővé teszi a szervezett és ellenőrzött életszínvonal kialakulását. A
A társadalom meghatározása

A társadalom meghatározása

A a társadalom az egyének összessége akik kapcsolatban állnak egymással. Így az emberek egy sorban osztoznak kulturális jellemzők ez lehetővé teszi a csoport kohéziójának elérését, közös célok és perspektívák kialakítását. A
A humán tudományok meghatározása

A humán tudományok meghatározása

A bölcsészettudomány által megértjük mindazokat a tudományterületeket, amelyek az ember viselkedését, állapotát és teljesítményét tanulmányozzák, szemben a természettudományokkal, amelyek tanulmányaikat a természet és az ahhoz kapcsolódó jelenségek elemzésére alapozzák.
Az integráció meghatározása

Az integráció meghatározása

Az integráció olyan jelenség, amely akkor következik be, amikor egy embercsoport egyesíti a kint tartózkodó személyt, függetlenül a tulajdonságaitól és a különbségek figyelembevétele nélkül. Az integráció minden társadalom számára nagyon fontos, mert közelebb hozza tagjait az együttéléshez, a békéhez és az élethez.
Az alapképzés meghatározása

Az alapképzés meghatározása

Könnyen elmondható, hogy az alapképzés a legfontosabb oktatás, amelyet az egyén kap, mivel ez lehetővé teszi számukra, hogy elemi ismereteket szerezzen, amelyekből elmélyítheti intellektuális és racionális érzékét. Az alapképzés az úgynevezett formális oktatás része, vagyis annak az oktatásnak a típusa, amelyet szinteken vagy szakaszokban szerveznek, világos célkitűzésekkel rendelkeznek, és amelyet speciálisan kijelölt intézményekben (isk
Mi a barát

Mi a barát

Egy barát az a kifejezés, amelyet nyelvünkben széles körben használunk a megjelölésre az az egyén, akivel barátság tart fenn. Olyan személy, akivel fennmarad a barátság, és akivel létrejön a szeretet szövetsége, valamint a vágy, hogy jó és rossz időkben is megossza és szoros kapcsolatban legyen vele,Közben a barátság Olyan interperszonális kapcsolat, amelyet két vagy több ember tart fenn, és amelyet különösen az a szeretet, szeretet
A tanítás meghatározása

A tanítás meghatározása

A tanítás az egyik legnemesebb tevékenység és gyakorlat, amelyet az emberek életük különböző eseteiben fejlesztenek ki. Különféle stílusú technikák és módszerek kifejlesztését vonja maga után, amelyek célja az ismeretek, információk, értékek és attitűdök átadása egyénről a másikra. B&
Az önzetlenség meghatározása

Az önzetlenség meghatározása

Az altruizmus az emberi lény legcsodálatosabb és legjellemzőbb tulajdonságainak megértése az a képesség, hogy önzetlenül cselekszik mások érdekében, akiknek segítségre lehet szüksége, vagy akik alacsonyabb rendű körülmények között élnek. A
A vita meghatározása

A vita meghatározása

A megbeszélést annak a beszélgetésnek vagy vitának hívják, amelyet két vagy több egyén között alakítanak ki, és amelyet főként egy adott témával kapcsolatos vélemények, nézőpontok, ötletek és meggyőződések cseréje jellemez. 
A Közösség meghatározása

A Közösség meghatározása

A közösség gondolata egyének halmazára utal. Emberek vagy állatok egy csoportja akkor alkothat közösséget, ha van valamilyen elem, amely egyesíti őket. Így a spanyol közösség közös nyelvvel, kultúrával és történelemmel rendelkezik, és a majmok egy csoportja alkot közösséget, mivel rokoni kötelékeik vannak és együtt klánt alkotnak.A
A humanizáció meghatározása

A humanizáció meghatározása

A humanizáció fogalma egy nagyon összetett fogalom, amely a társadalomtudományokból származik, és amely közvetlenül utal arra a jelenségre, amelynek révén egy élettelen tárgy, állat vagy akár egy személy bizonyos tulajdonságokat nyer, amelyeket embernek tekintenek, és amelyekkel korábban nem rendelkeztek.
A hulladék meghatározása

A hulladék meghatározása

A Pazarlás azok többek között olyan anyagokat, anyagokat, tárgyakat, dolgokat, amelyeket meg kell szüntetni, mert azok már nem hasznosak.Meg kell jegyezni, hogy amint jeleztük, a hulladék a haszontalansága miatt megszűnik, bár ismétlődő, hogy ami az egyik számára hulladék, és mint ilyenet meg kell szüntetni, egy másik egyén mégis hasznosnak tarthatja az életét. P&
Az affektivitás meghatározása

Az affektivitás meghatározása

Tovább Pszichológia a affektivitás az lesz az A reakcióképesség, amelyet az alany mutat be a belső vagy külső környezetből származó ingerekre, amelyek fő megnyilvánulásai az érzések és érzelmek lesznek.Külső vagy belső inger vételéből fakadó érzések és érzelmek kifejezése Kevésbé hivatalos és köznyelvi nyelven, amikor az affektivitásról beszélünk, mindannyian tudjuk, hogy azokra utalunk olyan szeretetminták, amelyeket az ember k
Az inceszt meghatározása

Az inceszt meghatározása

Az emberi vérfertőzés jelensége, amelyet sok emberi társadalomban tabu elemnek tartanak (bár nem mindenben), meglehetősen összetett. Ha vérfertőzésről beszélünk, akkor azokra a szexuális kapcsolatokra utalunk, amelyek kapcsolatba hozhatók rokonok vagy vérkapcsolatokat fenntartó emberek között (például testvérek, unokatestvérek, szülők és gyermekek között). Az i
A magatartás meghatározása

A magatartás meghatározása

Az emberi viselkedés a viselkedés megnyilvánulása, vagyis amit csinálunk. Viselkedésünket pszichológiai szempontból, etikai reflexióból vagy meghatározott értelemben elemezhetjük (például fogyasztói magatartás).
Az idősebb felnőtt meghatározása

Az idősebb felnőtt meghatározása

A koncepció Idős viszonylag friss felhasználást mutat be, mivel a klasszikusok alternatívájaként jelent meg idős ember és öreg ember. Eközben egy idősebb felnőtt az az egyén, aki az élet utolsó szakaszában van, amely felnőttkor után következik be, és amely megelőzi az illető halálát. Mert &
A vám meghatározása

A vám meghatározása

A szokások mindazon cselekedetek, gyakorlatok és tevékenységek, amelyek egy közösség vagy társadalom hagyományainak részét képezik, és amelyek mélyen kapcsolódnak identitásához, egyedi jellegéhez és történetéhez.
A szociális segély meghatározása

A szociális segély meghatározása

A szociális ellátás olyan tevékenység, amely különböző helyzetekkel foglalkozik, amelyek közül az alábbiak kiemelkednek: a társadalmi változások elősegítése az emberek javuló állapota felé, az emberi interakció során felmerülő konfliktusok megoldása, a népek megerősítése és felszabadítása a cél elérésének célkitűzése szerint. k
A protokoll meghatározása

A protokoll meghatározása

A kifejezés jegyzőkönyv Számos jelentést ölel fel, míg a legismertebb és az átlagemberek által leggyakrabban használt a magatartás és szabályok összessége, amelyet az embernek be kell tartania és tiszteletben kell tartania bizonyos hivatalos területeken történő mozgás során, akár különleges körülmények miatt, akár azért, mert olyan pozícióban van, amely arra vezet, hogy ezen az úton átmenjen. &
Az etnikum meghatározása

Az etnikum meghatározása

Meg van nevezve etnikum nak nek az a társadalmi csoport, az emberek közössége, akik különböző jellemzőkkel és tulajdonságokkal rendelkeznek, például: nyelv, kultúra, faj, vallás, zene, ruházat, rituálék és fesztiválok, zene, többek között. E
A frusztráció meghatározása

A frusztráció meghatározása

Csalódottság egy tipikus érzelmi válasz, amelyet az emberi lény akkor mutat ki, ha egy vágy vagy remény nem sikerül, vagyis hiper-negatív és kellemetlen érzésből áll, amely szorosan kapcsolódik a kielégítetlen elvárásokhoz, mivel nem tudta elérni a kívánt vagy kívánt.E
Az értékelés meghatározása

Az értékelés meghatározása

A hála ő a hála érzése, amelyet általában akkor tapasztalunk, ha valakitől kaptunk valamit, amire számítottunk vagy amire szükség volt, ha segítséget kaptunk valamilyen nehéz körülmények között, többek között.Fi
A kognitív definíciója

A kognitív definíciója

A kognitív melléknév a latin cognoscere szóból származik, ami azt jelenti, hogy ismerjük. A pszichológiában és a pedagógiában ezt a kifejezést arra használják, hogy utaljon az emberi képességre az ismeretek megtanulására és asszimilálására.
A szegregáció meghatározása

A szegregáció meghatározása

A szegregáció kifejezés az emberiség egyik hagyományőrzőbb és legmaradandóbb társadalmi problémájára utal, amely abból a szétválasztásból vagy marginalizálódásból áll, amelyet valaki, egy csoport a faj, a kultúra, az ideológia vagy az általuk vallott nem következményeként más vagy mások ellen folytat. .
A csapat meghatározása

A csapat meghatározása

A csapat olyan emberek csoportja, akik közös cél elérése érdekében állnak össze. A csapat grafikus és konkrét példája a redundanciát megért futballcsapat, amelynek szakszervezetének célja a vitatott bajnokságok egyikének elérése.
A szankció meghatározása

A szankció meghatározása

A szankció valamilyen típusú büntetés vagy büntetés alkalmazása az egyén számára bizonyos nem megfelelőnek, veszélyesnek vagy törvényellenesnek tartott magatartásért. Ebben az értelemben a szankció fogalmát kétféle módon lehet megérteni, bár hasonlóak és összefüggenek egymással.
A szociális gyakorlat meghatározása

A szociális gyakorlat meghatározása

Minden ember integráltan él a kontextus egy adott társadalom része, amelyet egy kultúra jelöl. Minden kultúrának megvannak a maga normái, vagyis szokásos magatartásformái, amelyeknek sajátos jelentése van a kultúrán belül, de amelyeknek nincs értéke egy másik kulturális csoportban.
A fiatalkori bűnözés meghatározása

A fiatalkori bűnözés meghatározása

Kiskorú bűnözés az általános név azoknak olyan bűncselekmények, amelyeket kizárólag olyan személyek követnek el, akik nem érték el a nagykorúságot, általában a 18 év alatt alakult ki. Például egy olyan fiatalt, aki nem éri el a 18. &
Fórum meghatározása

Fórum meghatározása

A fórum egy fizikai vagy virtuális hely, amelyet különböző témákban való találkozásra, ötletek és tapasztalatok cseréjére használnak. A fórum szó a latin fórumról származik, ami négyzetet, piacot vagy nyilvános teret jelent.
A befogadás meghatározása

A befogadás meghatározása

Tartalmazzon és tartalmazzon valamit vagy valakit. Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a befogadás kifejezés, el kell kezdenünk meghatározni a befogadás cselekvését. Feltételezi, hogy valamit vagy valakit egy másik dologban, térben vagy adott körülményben tartalmaz vagy befogad.
A polgári anyakönyvi meghatározás

A polgári anyakönyvi meghatározás

Ahogy a neve is mondja, a polgári nyilvántartás az az államhoz tartozó testület vagy testület, amely az emberek polgári életének különböző vonatkozásainak nyilvántartásáért felel, ez azt jelenti, hogy nyilvántartja és ellenőrzi az ember mindennapi életének azon aspektusait, amelyekhez köze van a társadalmi tér és nem a nyilvános tér. N
A plurikulturalitás meghatározása

A plurikulturalitás meghatározása

Az egyik multikulturalizmus nyelvünkben egy viszonylag új fogalom, és a különféle kultúrák, amelyek jelen vannak egy közösségben, egy nemzetben, egy csoportbantöbbek között. Különböző kultúrák, amelyek békésen léteznek és élnek egymással egy területen, és amelyek párbeszéd útján oldják meg nézeteltéréseiketEközben ennek az együttélésnek a pacifizmus és a jó együttélés keretein be
Mi az a megosztás

Mi az a megosztás

Egyszerű fogalmakkal mondhatnánk, hogy a megosztás önmagának ad valamit másoknak. Az, hogy valamit adunk, sok minden lehet: az ételeink része, a pénzünk, személyes illúzióink vagy egy másik ember iránti szeretet érzése. Így a megosztás fogalma szükségszerűen két vagy több szubjektum beavatkozását vonja maga után, általában azt, aki ad, és aki kap, vagy több, aki cserél valamit.P&
Az ismeretelmélet meghatározása

Az ismeretelmélet meghatározása

Az ismeretelmélet az a tudomány, amely tanulmányozza az emberi ismereteket és azt, ahogyan az egyén cselekszik gondolati struktúráinak fejlesztése érdekében. Az ismeretelméleti munka kiterjedt, és kapcsolódik azokhoz az igazolásokhoz is, amelyeket az emberek meg tudnak találni hitük és tudástípusaik alapján, nemcsak módszertanukat, hanem okaikat, célkitűzéseiket és belső elemeiket is tanulmányozzák. A
A tolerancia meghatározása

A tolerancia meghatározása

A tolerancia leírható attitűdként, cselekvési módként, létmódként, amely azon az elgondoláson alapul, hogy minden ember egyenlő, és ezért tisztelnünk, védenünk kell és el kell fogadnunk önmagunkat olyannak, amilyenek vagyunk, anélkül, hogy megosztottságot generálnánk velünk, támadás vagy megkülönböztetés nélkül. K
Az egyén meghatározása

Az egyén meghatározása

Az egyén fogalma kétségtelenül nagyon összetett és gazdag. Technikai értelemben mindazt szimbolizálja, ami nem osztható fel, bár általánosságban az emberi lényre vagy az emberre utal, mivel nem osztható fel vagy töredezett.
A társadalmi kontextus meghatározása

A társadalmi kontextus meghatározása

Bárki nő a környezet eltökélt. Meghatározott családban nő fel, egy adott városban él, kölcsönhatásba lép bizonyos barátaival és olyan kapcsolatok körében mozog, amelyet társadalmi kontextusnak neveznek, amellyel az egyén azonnal kapcsolatba lép. B
Az írástudatlanság meghatározása

Az írástudatlanság meghatározása

Az írástudatlanság alatt azt értjük, hogy az ember képtelen alapvető olvasási és írási műveleteket végrehajtani. Az írástudatlanság az oktatás hiánya következtében jelenik meg, és bár a világ népességének még mindig ilyen körülmények között elárasztott százaléka végtelenül alacsonyabb, mint a történelem más időpontjaiban, még mindig számos olyan társadalom és közösség é
A saját tőke meghatározása

A saját tőke meghatározása

A A méltányosság az a tulajdonság, hogy akiben van, arra ösztönzi, hogy mindegyiknek megadja azt, amit megérdemel és megfelel. Annak minősége, hogy mindegyiknek megadjuk, ami esedékes. Az igazságosság szinonimájaTöbbnyire ez egy olyan kifejezés, amelyet a Igazságszolgáltatás, mivel magában foglalja a pártatlanság az ügylet végrehajtása során.
Az urbanitás meghatározása

Az urbanitás meghatározása

A város arra a társadalmi környezetre utal, amelyben az emberek élnek és együtt élnek. Ebben a városi környezetben kialakul az együttélés kapcsolata, amelyben pozitív a közjó keresése, mivel a csoport jóléte az egyéni jólétet is erősíti.
Az Inhibited meghatározása

Az Inhibited meghatározása

A kifejezésből gátolt kijelölheti vagy az, amely szenved bármilyen korlátozás, tiltás vagy akadályozás következménye, akár cselekedni, akár szabadon és úgy teljesíteni, ahogy van. Amikor szülei ott vannak, Juan, gátolva van, és nem viselkedik olyan lazán, mint mindig a csoport előtt. G
Homoparentális család - meghatározás, koncepció és mi ez

Homoparentális család - meghatározás, koncepció és mi ez

A homoparentális család az, ahol egy azonos nemű pár tagjai egy vagy több gyermek szülei lesznek. Meg kell jegyezni, hogy a görög homo előtag ugyanazt jelenti, mint a homoszexuális, homológ vagy homonim szavak.A homoparentális párok lehetnek apák vagy anyák, mivel gyermekeiket örökbe fogadták, helyettesítés útján, vagy nők esetében mesterséges megtermékenyítés következményeként.
A munkaügyi kapcsolatok meghatározása

A munkaügyi kapcsolatok meghatározása

A munkahelyen vagy a munkahelyen két vagy több ember között létrejött kapcsolat munkaügyi kapcsolatok néven ismert. A munkaügyi kapcsolatok azok, amelyek a munkaerő (fizikai vagy szellemi) felajánlása és a tőke vagy a termelési eszközök felajánlása között jönnek létre az első személy számára a feladat végrehajtására (erre példa lehet a munkavállaló) tulajdonos vagy főnök, aki megadja neki a munkaterületet, valamint a feladat elvégz&#
A társadalmi osztály meghatározása

A társadalmi osztály meghatározása

A társadalmi osztály egy a társadalmi rétegződés olyan formája, amelyben az egyének csoportja olyan jellemzővel vagy szituációval rendelkezik, amely társadalmi-gazdasági szempontból társítja őketvagyis társadalmi helyzetük, vásárlóerejük, pozíciójuk egy bizonyos szervezeten belül, viselkedés, ideológiai képviselet vagy affinitás, akár szokásokban, akár érdekekben.A t
Az irodalmi koponya meghatározása

Az irodalmi koponya meghatározása

A holtak napjával összefüggésben a mexikóiak nagyon egyedi ünnepet rendeztek. Ebben a szeretteire emlékeznek, de ez nem szomorú és melankolikus utazás. Valójában van szín, szórakozás és humor. A koponyák vagy az irodalmi koponyák nyilvánvaló példája a mexikóiak halálhoz való létfontosságának.